AmChamps – Mladi lideri promena je jedinstveni program profesionalnog usavršavanja koji je pokrenula Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) u 2014. godini, sa idejom da kroz sinergiju akademskog i korporativnog sektora pomogne usavršavanje i razvoj mladih ljudi – lidera koji će voditi poslovnu zajednicu u Srbiji.

Ukoliko:

  • imaš do 25 godina i na III ili IV godini si redovnih ili na master studijama državnog Univerziteta u Srbiji
  • poseduješ takmičarski duh i pravi si timski igrač
  • želiš da upoznaš uspešne poslovne ljude i biznis zajednicu u Srbiji
  • stekneš poznanstva i prijateljstva koja će ti promeniti život

Prijavi se za #AmChamps007!

Svoj CV i motivaciono pismo ili video možeš poslati na amchamps@amcham.rs najkasnije do 8. decembra 2019. godine.

Šta nudi AmChamps?

  • mentorski rad
  • priliku za razmenu ideja, iskustava, dijalog i umrežavanje sa vodećim ljudima poslovne zajednice u Srbiji i stručnjacima iz sveta biznisa
  • sticanje novih praktičnih znanja i veština neophodnih za dalji profesionalni napredak
  • mogućnost pohađanja MBA i Master programa koje obezbeđuje Univerzitet Šefild
  • AmChamps sertifikat

Ko su učesnici?

AmChamps 007 će okupiti ukupno 40 odabranih učesnika – 20 studenta i 20 mladih menadžera. Studenti su na III ili IV godini osnovnih studija ili na postdiplomskim studijama državnih fakulteta iz Srbije i ne stariji od 25 godina. Predstavnici AmCham kompanija članica su uspešni mladi menadžeri, između 29 i 37 godina.

Na početku programa, na posebnom događaju brzog upoznavanja, učesnici će biti spojeni u parove (jedan student i jedan mladi menadžer), gde mladi menadžeri uzimaju ulogu mentora, a studenti ulogu njihovih mentija. Tokom čitavog trajanja programa njihov zajednički rad se prati i ocenjuje.

Kako izgleda program?

Program se sastoji iz tri dela: Učenje & takmičenje (redovni deo), Studija slučaja (polufinale) i Projektni zadatak (finale).

Redovni deo – Učenje i takmičenje

Redovni deo čini serija predavanja, radionica i vannastavnih aktivnosti tokom kojih polaznici stiču nova znanja, usavršavaju poslovne veštine, stimulišu kreativno razmišljanje i samopouzdanje, a paralelno kroz rad u parovima, razvijaju mentorstvo i liderstvo. U toku ovog perioda menadžeri su u obavezi da omoguće studentima, svojim mentijima, praksu kod sebe kompaniji u trajanju od minimum dve radne nedelje, kako bi se iz prve ruke upoznali sa kompanijom mentora. Učesnici prikupljaju bodove za različite aktivnosti, a najboljih 10 parova, koji osvoje najveći broj bodova prelazi u narednu fazu – polufinale. Po završetku redovnog dela programa, pod uslovom da su bili prisutni na minimum 70% predviđenih aktivnosti, učesnici dobijaju sertifikate o uspešnom završetku programa.

Polufinale – studija slučaja

Deset najboljih parova dobija zadatak da tokom leta spremi studiju slučaja, koju obezbeđuje kompanija CocaCola Hellenic i svoj rad predstavi na polufinalnom događaju u septembru.

Dodatno, studenti polufinalisti dobijaju praksu u kompanijama članicama AmCham-a u trajanju od minimum mesec dana, dok menadžeri dobijaju mogućnost karijernog coaching-a sa specijalnim konsultantom.

Finale – projektni zadatak

Tri para koja najbolje pripreme i predstave studiju slučaja ulaze u finale. U tom trenutku, menadžeri od generalnih direktora svojih kompanija dobijaju novi projektni zadatak, koji zajedno sa studentima razvijaju pod mentorstvom tri člana Upravnog odbora AmCham-a. Parovi će tokom rada na projektu imati priliku da rade sa sva tri mentora koji će takođe evaluirati njihov rad. Par koji najbolje osmisli, pripremi i predstavi svoj projekat, po oceni mentora, će biti proglašen pobednikom programa.

Raspored aktivnosti

Raspored aktivnosti možete pogledati u dokumentu na ovom linku.

Nagrade

Finalisti dobijaju vredne nagrade. Kad je u pitanju pobednički par, menadžer dobija punu stipendija Univerziteta Sheffield za pohađanje Executive MBA programa, a student punu stipendiju Univerziteta Sheffield za master studije u Solunu. Druga dva menadžera dobijaju polovične stipendije za Executive MBA, a druga dva studenta polovične stipendije za master.

Takođe, posebnu nagradu dobija par koji najbolje pripremi projektni zadatak koji odredi PwC – PwC Mini MBA za menadžera i PwC tromesečna praksa za studenta.

Bodovanje

U okviru redovnog dela programa, učesnici će prikupljati bodove za sledeće aktivnosti: dolaznost, zadatke (radionice, predavanja), projekat i organizaciju događaja – ukupno maksimalno 100 bodova po paru.

Dolaznost | maksimum 32 boda

Svaki AmChamps dan, uključujući oba team building-a, nosi po 4 boda. Ovi bodovi će biti proporcionalno raspoređeni u odnosu na broj aktivnosti u okviru svakog dana.

Svi bodovi su izraženi po parovima – ukoliko je samo jedan predstavnik para prisutan, bodovi se polove.

Projekat | maksimum 20 bodova

Na početku programa učesnici će biti podeljeni u timove od po dva para, sa zadatkom da osmisle projekat koji će imati za cilj da unapredi postojeće AmCham aktivnosti.

Maksimalni broj bodova za ovaj projekat je 20.

Zadaci | maksimum 24 boda

Zadaci iz Mentorstva, Razvoja porodičnog biznisa, Strategije, Znatiželje nose po maksimum 6 bodova.

Zadaci se rade u parovima, u okviru manjih ili većih grupa.

Organizacija događaja | maksimum 24 boda

Na početku programa učesnici će biti podeljeni u četiri grupe koje će imati zadatak da organizuju (1) predavanje na fakultetu (2) radionicu za unapređenje interpersonalnih veština (3) veče za motivaciju i (4) neformalno druženje.

Maksimalni broj bodova za ovu aktivnost je 24, a svi parovi koji se nalaze u okviru određene grupe dobijaju isti broj bodova.

Negativni bodovi

Svako kašnjenje u dostavljanju zadataka u odnosu na predviđene rokove povlači negativne bodove – ocena se umanjuje za 20%.

Kontakti

Za sve dodatne informacije u vezi sa programom možete kontaktirati AmChamps TiM: Tinu Kostić i Milicu Samardžić putem mail-a amchamps@amcham.rs ili telefona 30 88 132, 063 344 160 i 060 04 94 679.

 

Izvor: Najstudent