Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Praksa u Srbiji je pokazala da ne postoji dovoljno jake sistemske podrške za žene sa invaliditetom, kaže Bojana Pavlović Jovanović za Dijalog Net.

Bojana dodaje da je “mentorski program važan jer predstavlja pionirski korak koji kroz sistemsku podršku omogućava ženama sa invaliditetom stvaranje novog gledišta na svoj sopstveni položaj u društvu”.

Pre svega, nastavlja Bojana,  kroz ostvarivanja ustavno zagarantovana prava, osnaživanje za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života kao i pružanje podrške u profesionalnom razvoju.

Prosečna ženska osoba se susreće sa svakodnevnim izazovima kroz sve segmente života. Zamislite sad koliko je to tek izazov za ženu sa invaliditetom koja vrlo često nema podršku porodice, partnera i prijatelja”, ukazuje naša sagovornica.

Bojana smatra da je “mentorski program važan pre svega zbog podrške devojkama i ženama sa invaliditetom da steknu nove uvide u njihove mogućnosti i sposobnosti”, kao i da bi “maksimalno iskoristile svoj potencijal uprkos invaliditetu koji ima”.

Najvažniji resurs ovog mentorskog programa su mentorke koje su uspešne žene sa invaliditetom koje su uspele uprkos svim predrasudama i stereotipima u društvu, dodaje Bojana.

Žena sa invaliditetom je višestruko marginalizovana, samim tim je nevidljiva i u povećanom riziku od siromaštva”, podseća Bojana i dodaje da postoji snažna želja da se to promeni, kao  i da se „njen“ glas čuje.

Bojana je spremna da podeli svoje znanje i iskustvo sa drugim ženama sa invaliditetom, jer, pre svega, želi da im pružim podršku, da ih nauči da slede znakove pored puta njihovog ličnog uspeha.

Moj put uspeha ne znači da je i njihov”, kaže Bojana. Dodaje da želi da ih “podstakne da krenu tim putem, da bez obzira što imaju invaliditet i one mogu da budu snažne, obrazovane, lepe, uspešne, autentične ispunjene, voljene i svoje”.

Bojana je uverena da ”mogu da žive kvalitetan život zahvaljujući sopstvenim izborima uprkos strahovima”, ali i upozorava da “strahovi mogu često da budu blokatori na putu ličnog i profesionalnog razvoja”.

S tim u vezi, Bojana kaže da će polaznicama mentorskog programa “svojim iskustvima i ličnim primerima dati vetar u leđa da osete, na sopstvenoj koži i kroz lično iskustvo, da ništa nije nemoguće”.  Dodaje da želi da ih podstakne da se usude da naprave prvi korak. “Kao kad malo dete prohoda, ono ustaje i ustaje i padne, ustane i nastavlja da da ustaje dok se potpuno ne osamostali u svojim koracima”, ilustruje svoju nameru naša sagovornica.

Aktivizam za žene sa invaliditetom je jako važan u situacijama kada iz uloge žrtve sistema i pasivnog načina života se aktivira da uradi za sebe nešto važno, samim tim i za zajednicu, tvrdi Bojana.

Naša sagovornica smatra da je “potrebna samo jedna mala iskra unutar nas samih da se pokrenu promene”. Dodaje i da se “ta iskra „pali“ samopoštovanjem, samovrednovanjem, osećajem sigurnosti u ispravnost svojih odluka i izbora”. Ali i hrabrošću, kaže Bojana.

Ne treba se plašiti hrabrosti, herojstva i preuzimanja odgovornosti za stvaranja boljeg društva”, poručuje Bojana. i pojašnjava- Inkluzivnog društva. Društva gde će poštovati različitost. Osećaj moći da se nešto može podstiči i promeniti ličnim delovanjem je neprocenjiv. Većina stvari krene da se radi zbog ličnih ciljeva, a često taj lični cilj daje veći doprinos zajednici, ukazuje Bojana Pavlović Jovanovićza Dijalog Net.

Valjevo, 23. februar 2019. (Aleksandar Milijašević, Dijalog Net)

Izvor: Dijalog.net

Više o Bojani saznajte ovde.