Javna medijska ustanova Radio-televizija Vojvodine raspisala je konkurs za scenario za kratku igranu formu, odnosno, minijaturne audio-vizuelne sadržaje u trajanju od 6 do 8 minuta, svih žanrova (komedija, crna komedija, komedija apsurda, apokrif, horor, melodrama, SF, itd.) za planiranu pilot mini TV seriju na srpskom jeziku.

RTV planira da od prijavljenih odabere 13 scenarija, po kojima bi se snimila pojedinačna dela koja bi zajedno činila mini TV seriju. RTV zadržava pravo da odabere manji broj scenarija ukoliko kvalitet pristiglih radova ne zadovolji standarde planirane mini serije.

Konkurs je otvoren do 31. avgusta 2018. godine. RTV će za izbor scenarija imenovati tročlani žiri koji će doneti odluku o izboru scenarija. Žiri je obavezan da rezultat izbora saopšti najkasnije do 01.11.2018., što će biti objavljeno na internet stranici RTV.

Scenario se dostavlja na srpskom jeziku i na sledeći način:

 1. lično ili poštom na adresu:
  Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine“
  Centar za kompentenciju i strateški razvoj
  Ul. Ignjata Pavlasa 3
  21000 Novi Sad
  Sa naznakom „Za Konkurs za scenario za kratku igranu formu“ ili
 2. elektronski na adresu programme.development@rtv.rs
  Pravo učešća na konkursu imaju sva lica, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, a jedan autor može učestvovati sa više scenarija koji će se razmatrati kao odvojene prijave.

Scenario obavezno mora biti na srpskom jeziku, otkucan, sa naznačenim imenom i prezimenom autora, adresom, brojem mobilnog telefona i elektronskom adresom. Eventualno, dozvoljeno je korišćenje stranog jezika ako za to postoji opravdanje (stranac koji se pojavljuje kao lik, citat i slično).

Rukom pisana dela neće se razmatrati. Lično predati i poštom pristigli primerci scenarija ne vraćaju se autorima.

Scenario kojim se konkuriše mora biti nov, tj. mora biti posebno pisan za učešće na konkursu, odnosno ne sme biti objavljen u bilo kojoj formi, niti sme biti emitovan. Scenario mora biti originalan, odnosno ne sme biti prerada ili adaptacija već postojećeg dela.

 

Izvor: Najstudent