Omladinska organizacija BalkanIDEA Novi Sad u saradnji sa Omladina JAZAS-a Kragujevac, Asocijacija za afrimaciju kulture Beograd i Timočki omladinski centar Zaječar raspisuje poziv za vršnjačke edukatore iz oblasti digitalne bezbednosti na internetu.

Ovaj program je namenjen osobama uzrasta od 14 do 19 godina, gde će učesnici proći kroz 5 dana obuke na Srebrnom jezeru na temu: Digitalna bezbednost na internetu. Nakon obuke dobiće i priliku da to znanje prenesu i na druge kao vršnjački edukatori.

Projekat ima za cilj da se na osnovu metode vršnjačke edukacije edukuje što veći broj mladih, u slučaju prevencije, zaštite i adekvatnog reagovanja na digitalno nasilje, tj. nasilje koje nastaje primenom informacione tehnologije.

Potrebno nam je iz svakog grada po šestoro mladih osoba koje bi bili spremni da odrade po 5 edukacija u srednjim školama u svojim gradovima i da edukuju svoje vršnjake kako da reaguju i da se zaštite u slučaju digitalnog nasilja. Tokom procesa obuke, izabrani učesnici imaće priliku da nauče tehnike i metode procesa vršnjačke edukacije, kao i da se detaljnije upoznaju sa prevencijom i načinom reagivanja u slučaju ditigalnog nasilja, kako nastaje ovo nasilje i koji su ključni koraci sigurnog korišćenja društvenih mreža i informaciono komunikacionih tehnologija.

Projekat sprovodi Omladina JAZAS-a Kragujevac, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat ima tri nivoa delovanja, jedan je vršnjačka edukacija mladih o bezbednosti na internetu iz 4 grada (24 učesnika) dok je drugi nivo zagovaračka kampanja na nacionalnom nivou, kojom će se promovisati bezbednost mladih na internetu i predstaviti kroz kratak film šta je zapravo nasilje, zatim fokus grupe u četiri grada (Novi Sad, Beograd, Zaječar i
Kragujevac). Treći nivo je radionice za savete roditelja po gradovima, gde će roditelji imati priliku da čuju više o tome na koji način mogu da reaguju u slučaju digitalnog nasilja.

Prijave su na sledećem linku i otvorene su do 21. septembra u 13h.

BalkanIDEA Novi Sad se bavi izgradnjom kapaciteta i aktivnim učešćem mladih u društvu, a naš rad zasnovan je na principima jednakosti, neformalnog obrazovanja, volonterizma i interkulturalnog učenja sa fokusom na pojedince i organizacije na Balkanu i u Evropi.

 

Izvor: Najstudent