Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erazmus+ je objavio poziv za stipendiranu mobilnost studenata  na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka. Konkurs za studentsku praksu je otvoren za studente masterkih i doktorskih studija sa Departmana za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta. Detaljne informacije o ponuđenim praksama se nalaze na linku: ovde

 • Ukupan broj stipendija (na nivou Srbije): 1
 • Realizacija prakse: letnji semestar 2019/2020. godine (april-jun 2020).
 • Trajanje konkursa: od 19. decembra 2019. – 9. januara 2020.

Dokumentacija za prijavu kandidata:

 • Prijavni Erazmus+ obrazac za studente;
 • Kopija prve stranice pasoša;
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice);
 • Biografija studenta na engleskom jeziku (koja uključuje adresu, kontakt telefon i mejl, fotografiju) Preporuka: koristiti Europass model;
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na srpskom i engleskom jeziku;
 • Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje (sa prethodnih nivoa studija za prijave na nivou masterskih i doktorskih studija)
 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku;
 • Formalni dokaz o znanju engleskog jezika (očekivani nivo je najmanje B2);
 • Predlog ugovora o studentskoj praksi (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship).

Prijave se dostavljaju putem mejla: erasmus@pmf.uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ studentsku praksu na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Rok: četvrtak, 9. januar 2020. godine

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora na UNS-u, biće dostavljene Aristotelovom univerzitetu u Solunu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji nominovanih kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu

Svi nominovani studenti imaće obavezu da urade i onlajn aplikaciju Aristotelovog univerziteta u Solunu, nakon što o tome dobiju obaveštenje i smernice od partnerskog univerziteta. Za onlajn prijavu biće potrebno da Ugovor o studentskoj praksi (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship) bude
potpisan od strane studenta i akademskog koordinatora na matičnom fakultetu.

Erazmus+ stipendija za studente UNS-a u Grčkoj: 850 evra mesečno, plus troškovi puta u iznosu od 275 evra.

Napomena: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja prakse nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom:

 • Za administrativnu podršku – Kancelarija za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs
 • Za akademska pitanja – prof. Jovana Nikolov, Erazmus+ akademski koordinator za fiziku: jovana.nikolov@df.uns.ac.rs
 • Erazmus+ akademski koordinatori na nivou fakulteta u sklopu Aristotelovog univerziteta u Solunu: ovde
 • Kontakt na Aristotelovom univerzitetu u Solunu: gđa Konstantina Tolia, eurep-projects@auth.gr

Izvor: Najstudent