Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa EQUILIBRIO – Obrazovnim sistemom organizuje i tokom jeseni 2018. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – jesen 2018. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Program počinje polovinom novembra 2018. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika i da polaže završne ispite. Prisustvo na minimum 70% nastave, kao i položeni završni ispiti, uslovi su za izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

Detaljnije informacije su ovde.