Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom organizuje 3 trodnevna treninga na temu unapređenja participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom u omladinskim aktivnostima. Trening je namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva koje rade sa mladima i za mlade, kao i predstavnicima kancelarija za mlade, a koji su kreatori programa za mlade i aktivni realizatori aktivnosti.

Trening “Aktivizacija omladinskih organizacija za socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom” senzibilisaće i osnažiti angažovane u organizacijama civilnog društva i kancelarijama za mlade za uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u redovne programe i aktivnosti.

Učesnici i učesnice treninga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima socijalne inluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima, kao i zakonodavstvom i pravom u Srbiji, a biće predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa invaliditetom/hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa invaliditetom/hendikepom.

Tokom i nakon treninga, očekuje se da će učesnici i učesnice biti:

  • motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka smanjenju socijalne isključenosti mladih sa invaliditetom/hendikepom
  • osnaženi i motivisani za zagovaranje ljudskih prava i društvene uključenosti u lokalnoj zajednici
  • informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost u Republici Srbiji (primarno u oblasti anti-diskriminacionih i omladinskih politika, obrazovanja i socijalnih servisa)
  • osnaženi za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

•             osnaženi za iniciranje i sprovođenje aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su pristupačne za mlade sa invaliditetom/hendikepom

Datumi i lokacije održavanja treninga, kao i rokovi za prijavu (po mestu održavanja treninga) su:

Prijavni formular možete popuniti OVDE

Popunjeni formular poslati na mail prijave@fmi.rs .

Organizatori treninga pokrivaju troškove prevoza učesnika koji ne stanuju u mestu održavanja treninga. Troškovi smeštaja pokriveni su za učesnike koji žive u mestima preko 30 km udaljenosti od mesta održavanja treninga, dok su troškovi ishrane i radnih materijala pokriveni za sve učesnike i učesnice treninga.

Maksimalno se mogu prijaviti 2 predstavnika iste organizacije.

Treninzi su koncipirani tako da budu regionalnog karaktera, što znači da će se voditi računa da se na svakom od njih okupe organizacije koje deluju u istim regionima, koji su lokacijski najbliži mestu održavanja treninga.

Treninzi predstavljaju uvod u narednu aktivnost projekta, kada će biti raspisan javni poziv za omladinske organizacije i kancelarije za mlade, a za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti koje uključuju mlade sa invaliditetom/hendikepom.

Trening se realizuje u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Unapređenje civilnog društva i medijskih programa 2016-2017”.

Očekujemo vaše prijave!

Tim FMI i USH

 

Izvor: FMI

Pročitajte više

Otvaranje izložbe eksperimentalnog taktilnog stripa Dragane Kuprešanin pod
nazivom „Nevidljivi talas“, u ponedeljak, 18. februara 2019, u 19 časova, u
Galeriji SULUV (Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine).

Na izložbi će biti prikazan doktorski umetnički projekat autorke, koji je
2018. godine nagrađen za pristupačno umetničko delo, na konkursu Inkluzivna
galerija. Izložba će trajati do 23. februara 2019.
Konkurs Inkluzivna galerija pokrenula je Škola za osnovno i srednje
obrazovanje Milan Petrović, sa željom da Novosađanima približi koncept
umetnosti za sve i da inkluziju proširi i na područje umetnosti.
Konkurs je bio namenjen pre svega mladim, neafirmisanim umetnicima,
studentima umetničkih fakulteta ali i svim drugim umetnicima koji teže da
razmišljaju van kutije i koji su senzibilni za različitost i potrebe osoba
sa invaliditetom.

U tekstu Tri izložbe Inkluzivne galerije, o izložbi prototipa projekta
Nevidljvii talas, Dejan Jankov je zabeležio:
Dragana Kuprešanin je svoje originalne kolaže eksperimentalnog taktilnog
stripa sa tekstovima za videće i na Brajevom pismu za slepe osobe, pod
nazivom Nevidljivi talas, prikazala u prostoru Ateljea MP. U ovom radu ona
se obraća najširoj čitalačkoj publici. Ovaj taktilni strip je deo
trogodišnjeg rada na doktorskim studijama Fakulteta primenjenih umetnosti u
Beogradu, pod mentorstvom prof. Rastka Ćirića.
Umetnica za svoj rad kaže: „Eksperimentalni strip Nevidljivi talas izlazi iz
postojećih pojavnih okvira stripa (albumi, časopisi, sveske, dnevni listovi)
i potencira njegovu čistu formu u drugim različitim tehnikama i
materijalima. Različite reljefne strukture koje su specifičnost ovog rada,
jednako mogu da aktiviraju i taktilnu i vidnu percepciju čitalaca, čime
utiču na kompleksnost opažajnog narativa.“

Dragana Kuprešanin (Beograd, 1982)
Diplomirani likovni umetnik – specijalista slikarstva (FLU, Beograd, 2011) i
diplomirani grafički dizajner (FPU, 2008), autorka alternativnog stripa.
Tokom dosadašnje umetničke aktivnosti, ostvarila je dvadeset i pet
samostalnih i preko 250 grupnih izlaganja i učešća na festivalima u zemlji i
inostranstvu. Alternativnim stripom se bavi od 2004. godine, a od 2008.
istražuje strip i granične medije koji koriste konvencije i jezik devete
umetnosti, sa težnjom preispitivanja strukture i definicija stripa.
Dobitnica većeg broja nagrada iz oblasti likovne (crtež) i primenjene
umetnosti (dizajn, animacija, strip). Član ULUPUDS-a, ULUS-a, USUS-a, UFUS-a
i UFAS-a. Student je doktorskih akademskih studija na Fakultetu primenjenih
umetnosti u Beogradu, gde je od 2014-2016. godine u zvanju saradnik u
nastavi na predmetima Crtanje i Slikanje. Od 2018. godine je u zvanju
saradnika iz umetničkog polja na VŠLPUSS u Beogradu.

 

Izvor: Arte.rs

Pročitajte više