Thesaurus Poloniae je tromesečni stipendijski program Ministarstva kulture i nacionalne baštine koji sprovodi Međunarodni kulturni centar u Krakovu od jeseni 2009. godine.
Program je namenjen stranim naučnicima koji proučavaju kulturu, istoriju i multikulturalno nasleđe Republike Poljske i Srednje Evrope.
Pravo na učešće na konkursu imaju i istraživači koji se bave i zaštitom kulturnog nasleđa i teorijskim istraživanjima u oblasti istorije, sociologije, etnografije, antropologije i sl.
Thesaurus Poloniae se sprovodi u dve kategorije:
  • Senior program – za profesore i predavače koji su stekli zvanje doktora nauka i
  • Junior program – za doktorande.
Rok za prijavljivanje je 20. januar 2019.
Prijave možete poslati na adresu:
Thesaurus Poloniae Fellowship
International Cultural Centre
Rynek Glowny 25
31-008 Krakow, Poland
Više detalja o stipendiji možete pronaći ovde. 
Izvor: Najstudent
Pročitajte više