U okviru zajedničkog regionalnog UN programa „Dijalog za budućnost“ otvoren je poziv za prekogranične projekte u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji.

U javnom pozivu mogu da učestvuju:

 • javne ustanove – osnovne i srednje škole, fakulteti, kulturne ustanove, istraživački instituti, turističke i razvojne organizacije i ostale javne ustanove u sve tri zemlje,
 • jedinice lokalne samouprave (opštine/gradovi) u sve tri zemlje,
 • organizacije civilnog društva (OCD) u sve tri zemlje.

Projektni predlozi moraju biti prekograničnog karaktera, tj. moraju uključivati nosioca projekta i bar jednu partnersku organizaciju/instituciju iz BiH (za podnosioce iz Crne Gore i Republike Srbije) ili bar jednu partnersku organizaciju iz Crne Gore ili Srbije (za podnosioce iz Bosne i Hercegovine).

O NAČINU PRIJAVLJIVANJA SAZNAJTE VIŠE OVDE.

Priotitetne oblasti i teme poziva su:

 • Jačanje kapaciteta mladih,
 • Unapređenje medijske i informacione pismenosti i medijsko izveštavanje,
 • Unapređenje dijaloga i delovanja za opšte dobro,
 • Unapređenje obrazovnog sistema u svrhu postizanja društvene kohezije,
 • Unapređenje ravnopravnosti polova,
 • Promovisanje kulturne raznolikosti i međukulturnog razumevanja,
 • Zaštita životne sredine.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA JE 9. FEBRUAR 2020. DO 17 SATI.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih“, sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, uz podršku Fonda UN-a za izgradnju mira.

Izvor:

Youth.rs

Pročitajte više

Fondacija Jelena Šantić, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD) petu godinu zaredom, raspisuje konkurs Hrabri iskoraci namenjen podsticanju društvenih promena kroz korišćenje angažovane kulture kao mehanizma za razvoj zajednica.

Duboko verujemo da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, a mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama.

Verujemo da promena dolazi odozdo i da su nosioci promena udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative. Kroz dodelu sredstava i podršku lokalnim inicijativama pomažemo ljudima iz lokalnih zajednica da artikulišu i realizuju svoje autentične lokalne inicijative, zbog toga agende za akciju kreiraju sami udruženi ljudi iz lokalnih zajednica, a ne mi.

Ovim konkursom podržavamo inicjative udruženih građana i građanki koji koriste angažovanu kulturu kako bi podstakle razvoj i odbranu 4 tipa resursa u zajednici:

 • ljude (uključujući informacije i znanje),
 • infrastrukturu (stare zgrade, javne prostore),
 • prirodne resurse kao i
 • kulturnu baštinu (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

FOKUS PODRŠKE 

Kroz podršku koju pružamo usmereni smo na inicijative udruženih građana i građanki koje predlažu aktivnosti koje koriste angažovanu kulturu kao mehanizam za razvoj svojih zajednica. Aktivnosti koje lokalne inicijative predlažu treba da budu usmerene na rešenja zasnovana na konkretnim potrebama građana i građanki.

Predložene aktivnosti treba da omoguće aktivno uključenje građana i građanki i da rezultiraju konkretnim promenama u zajednici  i zaštiti javnog interesa.

Rezultati aktivnosti lokalnih inicijativa treba da dovedu do unapređenja položaja građana i građanki i da doprinesu razvoju zajednica. Predložene aktivnosti i sadržaji mogu biti različiti, ali prednost će imati inicijative koje koriste inovativne pristupe i koje nude sistematična rešenja za rešavanje problema u zajednicama.

NAŠI IDEALNI KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE KRITERIJUME

 • Bave se rešavanjem konkretnih problema u zajednici;
 • Imaju ideju čiji je cilj usmeren na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja građana i građanki;
 • Znaju da animiraju i planiraju da u projekat aktivno uključe veći broj članova lokalne zajednice kroz angažovanu kulturu kao mehanizma za razvoj zajednice;
 • Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim akterima u zajednici;
 • Znaju da sastave precizan, jasan i realan budžet u skladu sa svojim projektnim aktivnostima.

 

Vrednosti u koje verujemo i za koje se zalažemo u svom radu su: solidarnost, transparetnost, poštovanje različitosti, negovanje dijaloga, participativnost, demokratsko upravljanje, kompetentost  i odgovornost.

Ovim konkursom neće biti podržane inicijative koje uključuju: jednokratne aktivnosti, nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, projekte koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

 

VISINA DONACIJE I TRAJANJE PROJEKTA

Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 3300$ u dinarskoj protivvrednosti.

Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu od 1. marta do 15. juna 2020. godine.

 

KO MOŽE DA APLICIRA? 

Konkurs Hrabri iskoraci je otvoren za sve neprofitne inicijative udruženih građana usmerene na javni interes bez obzira na formu udruživanja.

To mogu biti  formalne inicijative (udruženja i fondacije) kao i neformalne grupe građana kao i drugi oblici neprofitnog udruživanja građana koji su usmereni na zaštitu javnog interesa u zajednici.

Pojedinci, privredni subjekti, međunarodne, političke i verske organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Aplikant može da podnese JEDAN predlog projekta.

 

GDE I KAKO DOSTAVITI SVOJU PROJEKTNU IDEJU? 

Rok za podnošenje projektnih ideja je petak 24. januar 2020. godine do 17h, putem naše onlajn tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave.  Vašu projektnu ideju možete popuniti i poslati na sledećem linku. Način na koji ćete podneti vašu projektnu ideju (onlajn tekstualna aplikacija ili video prijava) možete sami odabrati na navedenom linku.

Projektna ideja pored opštih informacija potrebno je da obavezno sadrži sledeće informacije:

 • Potreban iznos za realizaciju ideje: Navesti ukupan iznos potrebnih sredstava. Pored ukupnog iznosa potrebnih sredstava, potrebno je  navesti glavne budžetske stavke sa potrebnim iznosima.
 • Svrhu/cilj vaše ideje: Opis problema koji želite da rešite, broj ljudi je pogođen problemom, na koji način vidite rešenje problema kao i šta je promena koju želite da ostvarite.
 • Aktivnosti: Opis planiranih aktivnosti koje želite da realizujete, opis ko će sve učestvovati u aktivnostima, šta su vam potrebni resursi za realizaciju i kada planirate  da realizujete aktivnosti.
 • Promene koju ćete ostvariti: Navesti očekivene rezultate vaše ideje, tj. šta je očekivana promena u vašoj zajednici.

Za dodatna pitanja u vezi sa apliciranjem možete nas kontaktirati na office@fjs.org.rs ili preko našeg FB profila https://www.facebook.com/fondacijajelenasantic/.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Krovna organizacija mladih Srbije poziva sve mlade kreatore/ke uzrasta od 15 do 18 godina da se prijave za prvu Školu za YouTubere.

YouTube godinama unazad predstavlja jedno od glavnih sredstava informisanja mladih, ali i perspektivan prostor za razvoj karijere. Upravo zato nam je izuzetno važno da mladim kreatorima/kama omogućemo okvir u kome će moći da uče od uspešnih starijih kolega i razumeju funkcionisanje ove platforme.

Škola za YouTubere će se održati od 3. do 10. februara 2020. godine, a priliku da unaprede svoja znanja i veštine imaće 12 YouTubera/ki početnika/ca.

Šta i od koga će mladi YouTuberi učiti?

Polaznici/ce će 8 dana raditi sa poznatim domaćim YouTuberima i stručnjacima za digitalni marketing i moći da nauče:

 • Osnove YouTube-a: Čemu služi YouTube? YouTube pravila, online komunikacija i sistemi online zaštite.
 • Copytight: Da li smeš da koristiš tuđ sadržaj i u kojoj meri? I šta je to „strajk“?
 • Monetizacija: Šta je monetizacija i koji sadržaj se lakše monetizuje?
 • Oprema: Šta je potrebno od opreme za snimanje i kako se ta oprema koristi?
 • Neophodni skilovi: Komunikacija, javni nastup, dikacija i borba sa tremom.
 • Montaža: Teorija i praksa (+ besplatni softveri).
 • YouTube brending: Self brending i promocija sadržaja.
 • Saradnja sa sponzorima: kako ostvariti saradnju?
 • Muzika i spotovi: Zašto je muzika bitna za YouTube karijeru?
 • Obrada fotografija: Photoshop i custom thumbnails.
 • Društvene mreže: Izbor adekvatnih kanala i elementi komunikacije.
 • SEO: Dobar i loš naslov + pravi tag.
 • Analitika: Čitanje i razumevanje analitike, merenje rezultata.

Poslednja dva dana škole, polaznici/ce će raditi sa trenerima na snimanju, montaži i plasiranju svojih videa.

Ko će obučavati mlade YouTubere?

Treninge će držati prepoznatljiva lica domaće YT scene:

I stručnjaci za digitalni marketing i YouTube optimizaciju:

Ko i na koji način može da se prijavi?

Pokaži nam svoju kreativnost i zašto baš tebe treba da izaberemo za polaznika/cu naše YT škole!

Ukoliko imaš između 15 i 18 godina, živiš u Srbiji i iza sebe nekoliko videa na svom YT kanalu, ili tek nameravaš da počneš sa stvaranjem sadržaja, ovo je poziv za tebe.

Snimi video u kome ćeš nam u 10 do 15 minuta sadržaja predstaviti sebe i teme koje želiš da obrađuješ u svojim klipovima, reci nam koja je tvoja motivacija da pohađaš našu školu i šta očekuješ od nje. Pokaži sebe onako kako želiš da te budući Subscriberi i saradnici vide.

Video uploaduj na svoj YouTube kanal pod nazivom „Prijava za KOMS Školu za YouTubere“, a link uz ime i prezime, mesto odakle si, broj telefona i godinu rođenja pošalji najkasnije do 20. januara u 23:59, putem sledece forme.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Udruženje književnika „Umetnički horizont” raspisuje konkurs za pesnike – „Osvoji štampanje knjige“.

Opšte informacije

Prvonagrađeni pesnik će dobiti besplatno štampanje knjige u A5 formatu, tvrd povez, do 80 stranica, tiraž 100. Recenziju, lekturu, korekturu, prelom teksta, dizajn, štampanje, CIP broj… Sve troškove snosi Udruženje književnika „Umetnički horizont”.

Pesnik koji pobedi na konkursu, pravo da odštampa knjigu može iskoristiti odmah ili u roku od godinu dana, u zavisnosti od toga kada želi da objavi knjigu.

Način i rok prijave

Na konkurs poslati do deset pesama, ime, prezime i broj telefona, na mejl: umetnickihorizont@gmail.com najkasnije do 05. januara 2020. godine.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na mejl: umetnickihorizont@gmail.com ili pozivite broj telefona: 065 58 66 943.

Izvor: Najstudent

Pročitajte više

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Erazmus+ je objavio poziv za stipendiranu mobilnost studenata  na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka. Konkurs za studentsku praksu je otvoren za studente masterkih i doktorskih studija sa Departmana za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta. Detaljne informacije o ponuđenim praksama se nalaze na linku: ovde

 • Ukupan broj stipendija (na nivou Srbije): 1
 • Realizacija prakse: letnji semestar 2019/2020. godine (april-jun 2020).
 • Trajanje konkursa: od 19. decembra 2019. – 9. januara 2020.

Dokumentacija za prijavu kandidata:

 • Prijavni Erazmus+ obrazac za studente;
 • Kopija prve stranice pasoša;
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice);
 • Biografija studenta na engleskom jeziku (koja uključuje adresu, kontakt telefon i mejl, fotografiju) Preporuka: koristiti Europass model;
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na srpskom i engleskom jeziku;
 • Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje (sa prethodnih nivoa studija za prijave na nivou masterskih i doktorskih studija)
 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku;
 • Formalni dokaz o znanju engleskog jezika (očekivani nivo je najmanje B2);
 • Predlog ugovora o studentskoj praksi (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship).

Prijave se dostavljaju putem mejla: erasmus@pmf.uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ studentsku praksu na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Rok: četvrtak, 9. januar 2020. godine

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora na UNS-u, biće dostavljene Aristotelovom univerzitetu u Solunu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji nominovanih kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu

Svi nominovani studenti imaće obavezu da urade i onlajn aplikaciju Aristotelovog univerziteta u Solunu, nakon što o tome dobiju obaveštenje i smernice od partnerskog univerziteta. Za onlajn prijavu biće potrebno da Ugovor o studentskoj praksi (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship) bude
potpisan od strane studenta i akademskog koordinatora na matičnom fakultetu.

Erazmus+ stipendija za studente UNS-a u Grčkoj: 850 evra mesečno, plus troškovi puta u iznosu od 275 evra.

Napomena: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja prakse nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom:

 • Za administrativnu podršku – Kancelarija za međunarodnu saradnju PMF-a: erasmus@pmf.uns.ac.rs
 • Za akademska pitanja – prof. Jovana Nikolov, Erazmus+ akademski koordinator za fiziku: jovana.nikolov@df.uns.ac.rs
 • Erazmus+ akademski koordinatori na nivou fakulteta u sklopu Aristotelovog univerziteta u Solunu: ovde
 • Kontakt na Aristotelovom univerzitetu u Solunu: gđa Konstantina Tolia, eurep-projects@auth.gr

Izvor: Najstudent

 

Pročitajte više

U okviru Javnog poziva za podnošenje predloga projekta za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima, Konkurs: “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”, raspisan od strane Foruma mladih sa invaliditetom 23. oktobra 2019.godine, doneta je odluka o dodeli finansijskih sredstava.

Evaluaciona komisija, koju su činili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Udruženja studenata sa hendikepom, Udruženja za mlade Srbije, Secons – grupe za razvojnu inicijativu i Foruma mladih sa invaliditetom, od pristiglih 23 predloga projekata, odabrala je 5 koji će biti finansirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

 

Spisak odabranih projekata:

 


Naziv organizacije
Naziv projekta Broj bodova

(max 100)


Centar za kulturu i obrazovanje Sonta, Apatin

Glas mladih OSI u opštini Apatin
86

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Ivanjica
Informatička obuka i upotreba medija za društvenu integraciju osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednice 83,5
Udruženje “Na pola puta”, Pančevo ,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“ 81
Udruženje osoba sa invaliditetom „Dragana Rodić“ – Niš Medijski pismeni – građanski aktivni 80
Udruženje Okular Ćićevac AkTIvni  PROTIV PREPREKA 80

 

Pročitajte više

Avalski toranj u aprilu 2020. godine želi svečano da proslavi svoj jubilarni 10. rođendan i da tom prilikom nagradi kreativnost đaka četvrtog razreda osnovne škole, koji imaju deset godina baš koliko i Avalski toranj, kao iučenike i studente koji se bave grafičkim dizajnom.
Konkursi, u organizaciji JP ’’Emisiona tehnika i veze’’, pod čijom je nadležnosti Avalski toranj, imaju za cilj da aktiviraju odeljenske zajednice četvrtog razreda, i redovne učenike i studente koji su tokom svog školovanja pohađali predmet grafički dizajn, i da oni predstave način na koji oni vide simbol glavnog grada. ’’Velika nam je čast da kao društveno odgovorno preduzeće pokrenemo ovu inicijativu i da se odužimo posetiocima, koji su prethodnih 10 godina verno birali Avalski toranj kao jednu od svojih omiljenih turističkih destinacija. Biće nam zadovoljstvo da se povežemo sa ljudima i lokalnom zajednicom, nagradimo i izložimo najbolje radove sa konkursa i da ih sve pozovemo na proslavu našeg 10. rođendana u aprilu na Avali,’’ navodi Jelena Dimitrijević Gajić, iz JP ’’Emisiona tehnika i veze’’.

Zadatak konkursa za učenike četvrtog razreda je da od različitih materijala svaka odeljenska zajednica napravi jednu maketu tornja, i da fotografiju svog rada pošalju u elektronskoj formi. Za učenike i studente grafičkog dizajna zadatak predstavlja kreiranje originalnog grafičkog rešenja za plakat, na temu desetog rođendana Avalskog tornja. Stručni žiri izabraće tri najbolja i najkreativnija rada, iz obe kategorije. Tri najbolja rada iz prve kategorije biće nagrađena onim što je đacima najpotrebnije u školi i učionici, dok će učenici i studenti biti nagrađeni onim alatkama koje će im pomoći u usavršavanju u oblasti grafičkog dizajna. Na izložbi biće izložene tri najbolje makete tornja, kao i dvanaest najboljih grafički dizajniranih radova.

Pravo učešća imaju sve odeljenske zajednice četvrtog razreda u Srbiji i svi redovni učenici i studenti školske 2019/2020 godine, a svi zainteresovani za oba konkursa treba svoj rad da pošalju na email adresu: avalskitoranj.konkurs@gmail.com do 15. marta 2020. godine. Avalski toranj svojom jedinstvenom arhitekturom predstavlja jedan od pet glavnih turističkih atrakcija Beograda i godišnje privlači stotine hiljada posetilaca. Visinom od 204 metra omogućava posetiocima da na vidikovcu uživaju u jedinstvenom pogledu ka Beogradu i Šumadiji. Osim njegovog turističkog značaja, Avalski toranj najznačajniji je telekomunikacioni objekat u regionu. Više informacija o samom konkursu, kao i o pravilima i uslovima učešća, možete pročitati na sajtu www.avalskitoranj.rs, Facebook ili Instagram stranici Avalski toranj.

Ovde možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

Izvor: Youth.rs
Pročitajte više

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Beograd raspisuje konkurs za obavljanje pripravničkog staža za diplomirane pravnike u advokatskoj kancelariji ,,Zakonović “.
BROJ PRIPRAVNIКA: 1

MESTO OBAVLJANJA: ul. Beogradska 12, 11 000 Beograd
OPIS POSLA: Posao obuhvata upoznavanje sa načinom rada u kancelariji, pisanje podnesaka, odlazak na suđenja kao i drugi poslovi pružanja advokatskih usluga. Pripravnik će imati mogućnost obavljanja pripravničkog staža u saradnji sa ličnim mentorom kao i sa ostalim članovima koji su zaposleni u kancelariji.
Кancelarija se pretežno bavi:
• Кrivičnim pravom;
• Porodičnim pravom;
• Prekršajnim pravom;
• Parnicom;

USLOVI UČEŠĆA NA КONКURSU:
• Završen državni Pravni fakultet u Republici Srbiji
• Motivisanost, odgovornost i predanost poslu
NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Svoj CV sa oznakom ,,PRIPRAVNIČКI STAŽ ” poslati na vpstep@elsa.org.rs do ponedeljka 25.11.2019. do 23:59 časova.

Informacije:
Milica Trajković
vpstep@elsa.org.rs
+ 381 61 24 49 777

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM) kreće u potragu za novim volonterima! Ukoliko želiš da volontiraš na omladinskim projektima, radiš sa mladima, upoznaješ nove ljude i širiš mrežu svojih kontakata, onda je CEDEM pravo mesto za tebe!

Šta je CEDEM i čime se bavi? 

CEDEM je omladinska organizacija koja postoji od 2014. godine i do sada je sa velikim uspehom realizovala preko 20 različitih projekata na različite teme. Neki od naših projekata su „Studentski privredni forum“ i „Formiraj preduzetnika u sebi“, zatim „Vozi bezbedno“, „Upoznajmo se“, projekti „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“ kao i „Bezbedni na netu – sigurni u svetu“.

Kako da postaneš deo CEDEM-a?

CEDEM periodično objavljuje konkurs za članove organizacionog tima. Ove godine mogućnost za to otvorena je od 28. oktobra do 8.novembra. Očekuj da ćeš se u CEDEM-u baviti nekom od ovih oblasti:

1) Vođenje društvenih mreža
2) Marketing i odnosi sa javnošću
3) Logističke aktvinosti na projektima
4) Saradnja sa institucijama i organizacijama

Pored ovih aktivnosti možeš da očekuješ i mnogo druženja, različitih timbildinga koje organizujemo za svoje volontere, kao i prijatnu i društvenu atmosferu na sastancima koje organizujemo i na kojima dogovaramo naše konkretne aktivnosti!

Kako da se prijaviš ?

Dovoljno je da do 8.novembra pošalješ svoj CV na mejl : office@ngocedem.com

Posebno ohrabrujemo studente 1 i 2.godine osnovnih studija da se prijave na ovaj konkurs ! Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozivani na intervju

PRIJAVI SE! ROK JE DO 8.NOVEMBRA DO 23:59H

 

Izvor: Portal Mladi

Pročitajte više