Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Portal Dijalog Net nastavlja sa predstavljanjem mentorki koje će svoja znanja i veštine staviti u službu mentorskog rada sa ženama sa invaliditetom.

Nova sagovornica portala Dijalog Net je Milesa Milinković.

Milesa Milinković je diplomirana pedagoškinja, direktorka međunarodnog Filmskog festivala Uhvati film na temu invalidnosti, predsednica Kreativno afirmativne organizacije Parnas, nekadašnja predsednica Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom. Rediteljka filmova Između redova (2012) i Trenutak radosti (2013), autorka brojnih radova na temu feminizma.

Milesa, jedna od članica mentorskog tima, smatra da su za “mentorski program za žene sa invaliditetom (sa još možda ponekim identitetom: sa sela, pripadnica nacionalne manjine, seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne..) veoma važni solidarnost, osnaživanje i podrška” i dodaje da je značajno kad postoji neko ko veruje u vas, ko deli znanje sa vama i ko vam pruža prilike za rast i razvoj. A mentorski program upravo sve navedeno pruža polaznicama.

Sagovornica portala Dijalog Net ističe da je spremna da podeli svoje znanje sa mentorinama iz nekoliko razloga.

Moj životni moto je Gandijeva: „Budi promena koju želiš da vidiš u svetu“.. To onda implicira da ako znam koliko je važno biti nekom podrška, izvor znanja i prilika za razvoj, onda ću se potruditi da budem ta podrška”, kaže Milesa i dodaje da je drugi razlog to što i sama koristi prilike za rast i razvoj i misli da će učešće u programu doprineti da bude bolja verzija sebe.

Milesa kaže da će sa mentorinom rado podeliti znanje iz sledećih oblasti: komunikacijskih veština, invalidnosti i ljudskih prava uopšte, rodne ravnopravnosti, pisanja i upravljanja projektima, veb dizajna, filmske umetnosti, organizacije događaja/festivala.

Tvrdi da se ne libi da podeli lično iskustvo (lekcije koje je naučila iz sopstvenih padova, problema, predrasuda), naročito ako oceni da će mentorini biti na korist. Takođe, kaže naša sagovornica, da se ne libi da uči i raste upravo iz ovog procesa.

Aktivizam je važan jer menja nas i menja svet na bolje, poručuje Milesa Milinković.

 

Izvor: Valjevo, 18. februar 2019. (Aleksandar Milijašević, Dijalog Net

Fotografija: Dijalog.Net

Pročitajte više

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Naša naredna sagovornica Ljiljana Stevković  kaže da je mentorski program važan „jer se zasniva na individualizovanoj podršci, prilagođenoj konkretnim potrebama i očekivanjima svake žene sa invaliditetom koja je uključena u program“.

Mentorke su tu da im pomognu da se upoznaju sa svojim pravima, da ih osnaže da razvijaju svoje lične, obrazovne i profesionalne potencijale i da se lakše suočavaju sa preprekama na koje nailaze na tom putu svog razvoja, dodaje Ljiljana.

Ljiljana je spremna da podeli svoje znanje sa polaznicama zato što „znanje, ali i iskustvo nema svrhu ukoliko se ne deli sa drugima“.

Uverena je da je to prilika da sve ono što je i  sama prošla i naučila primeni kako bi inspirisala i motivisala žene sa invaliditetom uključene u program da veruju u sebe i da teže ka ostvarenju svojih ciljeva. Sigurna je da se na taj način istovremeno i sama razvija i stiče nova iskustva i saznanja, kao i nova poznanstva.

Polaznice mentorskog programa od Ljiljane mogu da očekuju podršku i uvažavanje njihovih ličnih iskustava, potreba i očekivanja, kao i potpunu posvećenost onome što je njima bitno na planu njihovog razvoja i napredovanja.

Pored toga, dodaje Ljiljana „mogu da očekuju i da ću sa njima podeliti svoja znanja o veštinama komunikacije, pregovaranja i nenasilnog rešavanja konflikata, osmišljavanju, pisanju i realizaciji projekata i realizaciji akademskih zadataka u sferi visokog obrazovanja, kao i tome kako da prepoznaju nasilje i kako da se od njega zaštite“.

Naša sagovornica će polaznicama mentorskog programa govoriti o svojim iskustvima, usponima i padovima. Sigurna je da to mogu biti korisne informacije za polaznice da, „na putu svog ličnog i profesionalnog napretka, smeju da pogreše jer je i to deo procesa učenja i da ne odustaju od svojih ciljeva uprkos preprekama na koje nailaze“.

Za Ljiljanu aktivizam znači da ne zatvara oči pred društvenim problemima i problemima drugih.

Smatra da je aktivizam „važan za izgradnju društva u kojem će svi imati ista prava i iste mogućnosti za ostvarivanje tih prava“.  Dodaje da je aktivizam „važan i za lični razvoj i napredak pojedinaca“.

Aktivno zalaganje na planu podizanja svesti o postojanju određenih društvenih problema i zalaganje za pozitivne društvene promena jača samopouzdanje i osećaj brige za druge i društvo kao celinu, osećaj pripadnosti, osećaj odgovornosti i moći da se ličnim angažovanjem doprinese napretku u društvu, tvrdi Ljiljana Stevković.

 

Valjevo, 22. februar 2019. (Aleksandar Milijašević, Dijalog Net)

Izvor: DijalogNet

Pročitajte više

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Praksa u Srbiji je pokazala da ne postoji dovoljno jake sistemske podrške za žene sa invaliditetom, kaže Bojana Pavlović Jovanović za Dijalog Net.

Bojana dodaje da je “mentorski program važan jer predstavlja pionirski korak koji kroz sistemsku podršku omogućava ženama sa invaliditetom stvaranje novog gledišta na svoj sopstveni položaj u društvu”.

Pre svega, nastavlja Bojana,  kroz ostvarivanja ustavno zagarantovana prava, osnaživanje za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života kao i pružanje podrške u profesionalnom razvoju.

Prosečna ženska osoba se susreće sa svakodnevnim izazovima kroz sve segmente života. Zamislite sad koliko je to tek izazov za ženu sa invaliditetom koja vrlo često nema podršku porodice, partnera i prijatelja”, ukazuje naša sagovornica.

Bojana smatra da je “mentorski program važan pre svega zbog podrške devojkama i ženama sa invaliditetom da steknu nove uvide u njihove mogućnosti i sposobnosti”, kao i da bi “maksimalno iskoristile svoj potencijal uprkos invaliditetu koji ima”.

Najvažniji resurs ovog mentorskog programa su mentorke koje su uspešne žene sa invaliditetom koje su uspele uprkos svim predrasudama i stereotipima u društvu, dodaje Bojana.

Žena sa invaliditetom je višestruko marginalizovana, samim tim je nevidljiva i u povećanom riziku od siromaštva”, podseća Bojana i dodaje da postoji snažna želja da se to promeni, kao  i da se „njen“ glas čuje.

Bojana je spremna da podeli svoje znanje i iskustvo sa drugim ženama sa invaliditetom, jer, pre svega, želi da im pružim podršku, da ih nauči da slede znakove pored puta njihovog ličnog uspeha.

Moj put uspeha ne znači da je i njihov”, kaže Bojana. Dodaje da želi da ih “podstakne da krenu tim putem, da bez obzira što imaju invaliditet i one mogu da budu snažne, obrazovane, lepe, uspešne, autentične ispunjene, voljene i svoje”.

Bojana je uverena da ”mogu da žive kvalitetan život zahvaljujući sopstvenim izborima uprkos strahovima”, ali i upozorava da “strahovi mogu često da budu blokatori na putu ličnog i profesionalnog razvoja”.

S tim u vezi, Bojana kaže da će polaznicama mentorskog programa “svojim iskustvima i ličnim primerima dati vetar u leđa da osete, na sopstvenoj koži i kroz lično iskustvo, da ništa nije nemoguće”.  Dodaje da želi da ih podstakne da se usude da naprave prvi korak. “Kao kad malo dete prohoda, ono ustaje i ustaje i padne, ustane i nastavlja da da ustaje dok se potpuno ne osamostali u svojim koracima”, ilustruje svoju nameru naša sagovornica.

Aktivizam za žene sa invaliditetom je jako važan u situacijama kada iz uloge žrtve sistema i pasivnog načina života se aktivira da uradi za sebe nešto važno, samim tim i za zajednicu, tvrdi Bojana.

Naša sagovornica smatra da je “potrebna samo jedna mala iskra unutar nas samih da se pokrenu promene”. Dodaje i da se “ta iskra „pali“ samopoštovanjem, samovrednovanjem, osećajem sigurnosti u ispravnost svojih odluka i izbora”. Ali i hrabrošću, kaže Bojana.

Ne treba se plašiti hrabrosti, herojstva i preuzimanja odgovornosti za stvaranja boljeg društva”, poručuje Bojana. i pojašnjava- Inkluzivnog društva. Društva gde će poštovati različitost. Osećaj moći da se nešto može podstiči i promeniti ličnim delovanjem je neprocenjiv. Većina stvari krene da se radi zbog ličnih ciljeva, a često taj lični cilj daje veći doprinos zajednici, ukazuje Bojana Pavlović Jovanovićza Dijalog Net.

Valjevo, 23. februar 2019. (Aleksandar Milijašević, Dijalog Net)

Izvor: Dijalog.net

Više o Bojani saznajte ovde.

Pročitajte više