Omladinski centar grada Idrija (Slovenija) otvara poziv za dugoročno volontiranje (9 meseci), u okviru programa „Evropske Snage Solidarnosti“!

Glavne aktivnosti u projektu vezane su za posetioce hostela u okviru omladinskog centra, za mobilni omladinski klub (kombi koji osoblje i volonteri omladinskog centra koriste kako bi obilazili mlade u svim delovima grada, uključujući i mlade sa smanjenim mogućnostima), kao i za ulični omladinski rad.

Ukoliko se bavite radom sa mladima ili omladinskim radom, želite da unapredite svoje veštine i naučite (više) o outreach alatima i metodama, ako vas interesuju promocija lokalnog turizma i rad sa grupama posetilaca – onda je ovo prava prilika za vas! Projekat počinje u aprilu a završava se u decembru 2020., dok rok za prijavu ističe 16. februara 2020.

Ovde možete naći Info Pack sa svim potrebnim informacijama, a ukoliko su vam neophodne dodatne informacije i podrška – slobodno nas kontaktirajte putem mejla – vcv.ltv@gmail.com.

Izvor:

Youth.rs

Pročitajte više

O PROGRAMU

Program kulturne saradnje mladih realizuje se u okviru projekta Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation” koji je podržan kroz drugi RYCO otvoren poziv za predlog projekta, kofinansiran od strane United Nations Peacebuilding Fund i organizovan u saradnji tri organizacije: Kreativnog mentorstva iz Srbije, OKC Abrašević iz Bosne i Hercegovine i RRuga me Pisha iz Albanije. Fokus projekta je na uspostavljanju dijaloga, kulturne razmene i saradnje među mladim radnicima iz oblasti kulture i medija iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se napravi baza za buduću kulturnu mrežu mladih koji su društveno i politički osvešćeni, obrazovani i otvorenog uma. Zbog toga, tražimo 30 mladih ljudi (od 20-30 godina), po 10 iz Srbije, Albanije i Bosne i Herecgovine, koji su aktivni u oblasti kulture, medija i umetnosti. Učesnici programa koji će učestvovati u projektu će imati priliku da uče kroz rad sa mentorima kao i jedni od drugih. U periodu od 6 meseci (Februar – Jul 2020), u timovima od po troje (svaki tim će imati po jednu osobu iz Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine) učesnici će raditi na pilot incijativama, uz podršku mentora (umetnika i profesionalaca u kulturi sa dugogodišnjim iskustvom u promociji i uspostavljanju regionalne saradnje, procesima pomirenja u regionu ili anti-ratnim aktivnostima). Cilj projekta je da se kroz proces mentorstva i vršnjačku razmenu znanja, učesnici upoznaju sa relevantnim inicijativama koje su postojale u prošlosti, koje bi mogle da ih inspirišu, informišu i podstaknu da se više uključe u aktivizam kroz kulturu, kako bi prevazišli predrasude i stereotype o drugima iz regiona i kako bi doprineli stvaranju mreže mladih, društveno aktivnih i osvešćenih građana.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? 

Podstičemo vas da se prijavite ukoliko:

– Imate od 20 do 30 godina

– Živite u Srbiji, Albaniji ili Bosni i Hercedgovini

– Ste aktivni u oblasti kulture, umetnosti ili medija*

– Želite kao pojedinac da učestvujete u aktivnostima koje se bave regionalnim pitanjima i želite da radite na umrežavanju mladih i ravzoju kulturne saradnje u regionu  

– Dobro poznajete engleski jezik, s ozbirom da je ovo zvanični jezik projektnih aktivnosti

*Učesnici ne moraju da imaju profesionalno iskustvo ili obrazovanje u oblasti kulture, umetnosti ili medija, ali je važno da su na neki način aktivni u nekoj od navedenih oblasti. Takođe, ne moraju da imaju prethodno iskustvo u oblasti regionalne saradnje, ali je važno da žele da uče o ovoj temi, kao i da učestvuju u razvoju i stvaranju regionalne kulturne mreže mladih. 

Posebno podstičemo mlade ljude sa invaliditetom, one koji žive u malim zajednicama ili one koji imaju nedovoljne finansijske kapacitete i prostor za mobilnost da se prijave.

Tokom odabira kandidata, vodićemo računa o podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena među učesnicima.

KAKO FUNKCIONIŠE PROJEKAT?

30 učesnika, po 10 iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, biće izabrani da učestvuju u projektu. Učesnici će biti podeljeni u grupe od po tri člana, a svaki tim će činiti po jedan član iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oni će raditi na stvaranju pilot inicijativa, a tokom rada imaće podršku kako mentora, tako i koordinatora projekta. 

U okviru timova, oni će raditi i na pilot projektima kulturne saradnje kroz različite medije i formate (mediji, fotografija, performans, pozorišne predstave itd), koje će stvarati uz podršku mentora. 

Svi učesnici će prisustvovati na tri seminara koji će biti organizovani u Srbiji,Albaniji i Bosni i Hercegovini, a u periodu između ovih događaja će sarađivati sa svojim timovima i mentorima putem Skype-a i Facebook grupe.

Tri glavna seminara biće organizovana u :

– Beogradu – 28. februar – 02. mart  

– Tirani: 24 – 26. april 

– Mostaru: 10 – 12. jul

Prvi seminar biće organizovan u Beogradu (Kick off) i posebno je važno da se svi učesnici upoznaju na ovom seminaru, kako bi oformili timove i razgovarali o budućim projektima. Takođe, tada će imati priliku da se umreže sa mentorima i da nauče o istoriji regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Drugi seminar u Tirani biće prilika da timovi predstave svoje projekte, kao i načine na koje sui h razvijali, kako bi dobili sugestije od mentora i drugih učesnika. Na seminaru u mostaru biće predstavljeni svi rezultati i projekti svih timova. 

ŠTA MI NUDIMO?

– Svi troškovi putovanja, hrane i smeštaja tokom trajanja projekta biće pokriveni (učesnici će putovati na sva ti seminara grupno, autobusom)

– Učešće u tri grupna seminara u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, koji uključuju radionice sa iskusnim trenerima, posete kulturnim prostorima koji su važni za regionalnu kulturnu saradnju i radionice na kojima će se deliti vršnjačko znanje (učešće na sva tri seminara je obavezno za sve učesnike programa)

– Podršku mentora i stručnjaka od početka do kraja trajanja projekta (preko Skype-a i email-a u period u od Marta do Jula), kao i relevantnu literature

– dva grupna sastanaka za 10 učesnika, na nacionalnom nivou 

KOJE SU OBAVEZE UČESNIKA?

Da prisustvuju na sva tri seminara (Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina)

– Da aktivno rade sa svojim timovima na projektima i sarađuju sa timovima putem Facebook grupe

– Da planiraju Skype sastanke sa timom

– Da šalju materijale neophodne za sastanke mentorima 

– Da budu posvećeni i motivisani da uče

– Da aktivno učestvuju u procesu umrežavanja i vršnjačkog deljenja znanja

 

KAKO DA SE PRIJAVITE:

Možete se prijaviti slanjem e-maila sa priloženom kratkom biografijom ili CV-em i motivacionim pismom u kome objašnjavate zbog čega želite da budete deo ovog projekta. 

Ukoliko ste:

 • iz Srbije, pošaljite mejl na adresu: 

info@kreativnomentorstvo.com

kreativnomentorstvo@gmail.com

 • iz Bosne i Hercegovine, pošaljite mejl na adresu: info@okcabrasevic.org
 • iz Albanije, pošaljite mejl na adresu: rrugamepisha@ymail.com

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite putem mejla, na adresi: info@kreativnomentorstvo.com

PRIJAVE do 14. februara, 2020 (23:59 CET).

Pročitajte više
Da li si ti jedan/na od 30 pionira i pionirki dijaloga mladih u Srbiji?

Šta organizujemo i zašto?

Trening za pionire i pionirke dijaloga mladih u Srbiji organizuje Fondacija Arka, u okviru Erasmus+ projekta “Podmladi demokratiju” (eng. Youth Up Democracy, mada ga mi skraćeno zovemo #YouthUpDem). Cilj treninga je da unapredi znanja i ojača sposobnosti mladih u oblasti demokratije i aktivnog građanstva, participacije mladih, strukturiranog dijaloga i zagovaranja, kao i da ih upozna sa postojećim lokalnim, nacionalnim i evropskim politikama, strategijama i mehanizmima za aktivno učešće mladih.

Učesnici/e će postati pioniri i pionirke dijaloga mladih (strukturiranog dijaloga) pod okriljem Erasmus+ programa u Srbiji, te će tokom treninga identifikovati goruće probleme mladih na lokalnom nivou i kreirati svoje ideje i preporuke koje će predstaviti lokalnim donosiocima odluka u nastavku projekta. Dodatno, učesnici/e će imati priliku da se upoznaju sa Erasmus+ programom i mogućnostima dostupnim mladima iz Srbije.

Datum održavanja treninga: 21-23. februar 2020 godine (dolazak 21.02 do 14h, odlazak 23.02. posle 12h)
Lokacija održavanja treninga: Kruševac

Naši pioniri i pionirke odgovaraju sledećem profilu:

 • Ima između 18 i 30 godina,
 • Dolazi iz Kruševca, Čačka, Leskovca, Jagodine, Ivanjice ili Bajine Bašte (živi tamo, ili je poreklom odatle, ali trenutno u drugom gradu),
 • Ponekad volontira ili učestvuje na dešavanjima za mlade u svojoj lokalnoj zajednici,
 • Svestan/na je problema i potreba mladih u svojoj lokalnoj zajednici,
 • Ima ideje kako treba unaprediti programe za mlade u svojoj lokalnoj zajednici,
 • Želi da ostvari kontakt i radi sa lokalnom zajednicom na rešavanju problema važnog za mlade u svojoj lokalnoj zajednici (uz pomoć organizatora treninga),
 • Želi da istraži lokalne, nacionalne i evropske strategije i mehanizme za učešće mladih,
 • Želi da podeli svoje iskustvo sa vršnjacima u svojoj lokalnoj zajednici,
 • Želi da uči, da se zabavi, da bude inspirisan/a i da upozna nove mlade ljude.

Obavezni uslovi za učešće:

 • Učešće u pripremnim aktivnostima pre treninga – popunjavanje kratkog online upitnika, a moguć je i kraći skype sastanak sa organizatorima 18. februara u (pred)večenjim časovima,
 • Učešće na drugoj aktivnosti projekta (sastanak sa lokalnim donosiocima odluka, koji će se odražati u Čačku u martu – termin će biti potvrđen, a detalji iskomunicirani unapred sa učesnicima/ama),
 • Vođenje Dnevnika ishoda učenja tokom svih pomenutih aktivnosti (koji će biti detaljno objašnjen tokom treninga).

Najaktivniji učesnici/e dobiće priliku da kreiraju i prisustvuju javnom događaju, koji će biti organizovan na glavnom trgu u Kruševcu uoči obeležavanja Evropske nedelje mladih (eng. European Youth Week), početkom maja 2020. godine.

Sviđa mi se sve ovo! Kako da se prijavim?

Ukoliko želiš da budeš deo projekta #YouthUpDem, sve što treba da uradiš je da popuniš online upitnik dostupan ovdenajkasnije do 9. februara do 15h.

U odabiru naših pionira i pionirki, vodićemo se sledećim kriterijumima:

 • Starost učesnika/ca,
 • Mesto rođenja/prebivalište učesnika/ca,
 • Mogućnost učešća u svim predviđenim aktivnostima pomenutim u delu “Obavezni uslovi za učešće”,
 • Prethodno iskustvo u volontiranju, aktivizmu, sekcijama, organizacijama, neformalnim grupama, projektima, aktivnostima i događajima za mlade,
 • Motivaciju učesika/ce,
 • Spremnost da učesnik/ca deli svoje iskustvo sa vršnjacima/kinjama.

Važno: Sve troškove učešća na treningu i drugim aktivnostima projekta (prevoz, smeštaj, hrana, materijal) pokriće organizator – Fondacija Arka. Organizator će takođe pružiti logističku podršku učesnicima/ama u pripremi dolaska/odlaska na aktivnosti. Neophodno je čuvati sve originale karata i računa, da bi organizator mogao da refundira sve troškove. O detaljima refundiranja putnih troškova učesnici/e će biti blagovremeno informisani.

Kontakt: Za sve dodatne informacije i tvoja pitanja, stojimo ti na raspolaganju putem imejl adrese office@arkafondacija.rs. Odgovaramo u rekordnom roku! 😉

#YouthUpDem #mladisepitaju

Izvor: youth.rs

Pročitajte više

RYCO sprovodi upitnik koji ima za cilj da prikupi informacije o motivaciji mladih za prijavu i učešće u programima mobilnosti mladih,alii da sakupi informacije o postojećim preprekama njihovog učešća. Upitnik je dostupan na srpskom jeziku i za njegovo popunjavanje je potrebno maksimalno 10 minuta.

Link ka upitniku je ovde.

Rok za popunjavanje je 7. februar 2020.

Upitnik se sprovodi u okviru projekta “Unapređenje saradnje mladih irazmena mladih na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evropska unija, akoji ima za cilj da kreira nove mogućnosti za mlade da putuju iistražuju Zapadni Balkan, upoznaju svoje vršnjake i sarađuju nazajedničkim projektima u oblasti aktivizma u zajednici i da ponudi mnogedruge prilike za mlade.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Pozivamo vas da se prijavite za sedmi ciklus Osnovne obuke za uključenje mladih u društveni aktivizam koju, u okviru programa „Škola društvenog aktivizma“, organizuju Američki kutak Novi Sad i „Novi Lobi“.

Obuka, koju vodi naš dugogodišnji saradnik Goran Gonđa, biće organizovana kroz seriju od deset radionica koje će voditi stručni tim sastavljen od društvenih aktivista, predstavnika medija, psihologa i sociologa koji imaju dugogodišnje iskustvo angažovanja u sektoru civilnog društva i akademskoj zajednici.

Teme koje će biti pokrivene ovom obukom, kao što su timski rad, veštine javnog nastupa i komunikacije i druge, primenljive su i u svakodnevnom životu, pa će polaznici na kraju obuke izaći spremniji za svakodnevne izazove koji ih čekaju na fakultetu, poslu i u ličnim odnosima.

Nakon završetka obuke, polaznici će dobiti sertifikate.

Program počinje 12. februara u 16:30h i dalje će se održavati svake srede u istom terminu u prostorijama Američkog kutka Novi Sad, Kej žrtava racije 2. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem sledećeg LINKA do nedelje, 9. februara.

Za ovaj program mogu da konkurišu mladi uzrasta od 18 do 35 godina.

Kandidati koju budu primljeni biće kontaktirani u ponedeljak, 10. februara.

Program je, kao i svi drugi programi u Kutku, potpuno besplatan!

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Pozivamo vas na Heroji reciklaže Hackathon!
Cilj ovog hakatona jeste realizacija mobilne aplikacije Heroji reciklaže (IOS + Android) koja će povezivati građane Novog Sada koji žele da vrše separaciju otpada sa građanima koji sakupljaju sekundarne sirovine.

Učešće na hakatonu je namenjeno timovima koji se mogu sastojati od najmanje 4, a najviše 7 članova. Budući da se radi o razvijanju softverskog rešenja u kratkom vremenskom roku, tim kao celina mora imati relevantno iskustvo i biti sposoban da samostalno razvije rešenje. Naša preporuka je da okupite tim raznovrsnih profesionalaca, kako biste došli do kvalitetnijeg rešenja, dok tehnologiju izrade birate sami.

Pored hrane i pića za sve učesnike, obezbedili smo i novčanu nagradu za prvoplasirani tim -100 000rsd!

Hakaton će trajati od 07.02.2020. od 20h do 09.02.2020. 20h (48h).
Lokacija: Vivify Ideas, Laze Nančića 36, Novi Sad.

Prijave su otvorene do 03. februara – zauzmite svoje mesto na vreme. 🙂

Forma za prijavu je ovde.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Naučno-tehnološki park Beograd organizuje zimski studentski startap kamp ‘’ParkUP!’’ u periodu od 19. do 25. februara 2020. godine.

ParkUP! je intenzivan, jednonedeljni program učenja, rada i druženja sa ciljem da studenti zakorače u startap svet i steknu potrebna početna znanja i veštine za razvoj preduzetničkih ideja.

Fokus je stavljen kreiranje ideja i njihov razvoj uz #Lean #startup metodologiju, umrežavanje  studenata sa različitih fakulteta i timski rad, praktične radionice i učenje iz iskustva mentora i drugih učesnika na samom programu.

Prijave su dostupne ovde.

Više o programu može se pronaći na Facebooku i sajtu NTP Beograd.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Omladinski izazov u okviru inicijative Generation Unlimited stiže u Srbiju! Pozivamo mlade da ponude rešenja kojima će pomoći unapređenje obrazovanja, zapošljivosti i građanskog aktivizma.  Prijavite se ako imate ideje kako da pokrenete rešavanje problema u svojoj zajednici, a nemate dovoljno sredstava da ih sprovedete u delo.

Pogledajte kako je izgledao omladinski izazov širom sveta prošle godine i vidite priče finalista.

Koje izazove želimo da rešimo?

Ako mislite da možete da doprinesete rešenju izazova u okruženju u kojem živite, a koji se tiču nekog od sledećih pitanja, ovo je poziv za vas:

  • Kako da se mladi bolje upoznaju sa tržištem rada, i kako da poslovni svet prepozna njihov potencijal?
  • Kako da mladi u školi i van nje dobiju više prilika da razvijaju veštine i dodatno se usavršavaju?
  • Kako da svi mladi imaju jednak pristup prilikama za razvoj i zaposlenje?
  • Kako da se mladi podstaknu da proaktivno rešavaju probleme i aktivno učestvuju u društvu?

Da saznaš više o izazovima i strukturi programa obavezno poseti stranicu “Često postavljana pitanja”.

Ko može da se prijavi i kako?

  • Poziv je otvoren za mlade iz cele Srbije
  • Timovi mogu imati od 3 do 5 članova
  • Svaki član tima mora da ima između 14 i 24 godine
  • Podržavamo različitost i posebno ohrabrujemo mlade, koji nisu imali priliku da učestvuju u ovakvim aktivnostima, da se prijave
  • Rok za prijavu je 10. februar 2020. godine
  • Prijavni formular dostupan na ovom linku je moguće popuniti direktno.

Ukoliko vam je lakše, odštampanu prijavu sa ovog linka možete da pošaljete na adresu:

UNICEF u Srbiji,
Program za mlade,
Svetozara Markovića 58,
11000 Beograd.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti da prijavu popunite na navedene načine, možete da pozovete telefon 064/47-47-827.

Šta program obuhvata?

10 timova biće izabrano da učestvuje na dizajn radionici od 27. do 29. februara, gde će razvijati svoje rešenje. Potom će 5 najboljih timova dobiti finansijsku podršku u vrednosti od 1.000 američkih dolara i tromesečnu mentorsku podršku za sprovođenje projekta koji su osmislili.

  • Podržavamo nove ideje i projekte. Ukoliko je ideja/projekat već imala finansijsku podršku ili ukoliko je kompanija/organizacija već registrovana, prijava se neće razmatrati;
  • Svaki član tima mora biti prisutan tokom sva tri dana dizajn radionice (27-29. februar 2020), kao i na pripremnom online vebinaru koji će prethoditi (22. februar 2020);
  • Ukoliko tim bude izabran za finansijsku podršku i mentorstvo, potrebno je da se posveti razvijanju i sprovođenju projekta do juna 2020.

Da saznaš više o izazovima i strukturi programa obavezno poseti stranicu “Često postavljana pitanja”.

O Generation Unlimited izazovu

Generation Unlimited ili kraće GenU pokrenuo je omladinski izazov koji se ove godine dešava u 40 zemalja širom sveta. Cilj ove inicijative je da osnaži mlade da stvaraju rešenja za izazove u svom okruženju i da na taj način unapređuju svoje veštine, lakše prelaze put od obrazovanja do zaposlenja i postaju društveno aktivni. Izazov u Srbiji podržavaju UNICEF i UNDP, a realizuju ga organizacija Razlivalište uz podršku Saveza izviđača Srbije. Više informacija o ovoj inicijativi možete pročitati ovde.

Imaš dodatna pitanja?

Za više informacija, možeš da pišeš na mrežama Razlivališta (Instagram ili Facebook), na email ema.stepanovic@razlivaliste.org i svuckovic@unicef.org ili da pozoveš 064/47-47-827.

Sve novosti vezane za program pratite na društvenim mrežama:
Razlivalište Instagram ili Facebook, UNICEF Srbija Instagram ili Facebook, kao i U-Report Instagram i Facebook.

Izvor: Youth.rs

Pročitajte više

Startup vs Kompanija vs Freelance

Zainteresovanima ćemo predstaviti prednosti i nedostatke svakog od ova tri načina, a na njima je da odluče koji će pravac izabrati. Šta je to što kompanija može da ponudi jednom IT-ijevcu u cilju njegovog razvoja? Kako funkcioniše jedan startap tim koji se bavi softverskim rešenjem? Na kojim platformama je najbolje frilensovati i kako se dolazi do značajnijih klijenata?

Događaj će se održati 29. januara sa početkom u 18 časova u In Centru. Govornici koji će sa nama podeliti svoja iskustva u IT svetu su: Petar Slović, Tehnički koordinator @Quantox Technology – Quantox Technology je jedna od najznačajnijih i najvećih IT kompanija u Srbiji. Petar Slović rukovodi timom od 40 ljudi na 4 lokacije – Beograd, Čačak, Kragujevac i Niš. Intervjuisao je takođe na stotine kandidata za pozicije Front End, NodeJS i Blockchain. Nikola Ćurčić, CEO @Trusteed – Trusteed je startap koji se se bavi data science tehnologijom na društvenim mrežama – analizom i dubokim razumevanjem podataka sa Instagrama u cilju unapređivanja efikasnosti Instagram naloga korisnika. Željko Crnjaković, Freelancer & Osnivač agencije Solutium – Granica između frilensinga i preduzetništva je jako tanka, a Željko će nam detaljnije ispričati svoje iskustvo u obe sfere. Njegova agencija Solutium nudi kompletnu produkciju marketinškog digitalnog sadržaja.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane uz prijavu na info@incentar.org.

Izvor: Portal Mladi

Pročitajte više