CAAS vas poziva da učestvujete u izazovnom novom konkursu! Naša YouTube Akademija Političke filozofije osvojila je vašu pažnju i zahvaljujemo se brojnim pozitivnim komentarima.

Uz pokroviteljstvo Fondacije Fridrih Nauman za Slobodu – Zapadni Balkan i u saradnji sa profesorima Univerziteta u Beogradu, bavili smo se uvodnim predavanjima o državi, institucijama, moći, demokratiji, tranziciji. Naš uvodni kurs političke filozofije sastoji se iz 8 lekcija, a svaku od ovih tema prati spisak literature koju su profesori pripremili za vas i koji možete da nađete u opisu svakog videa.

Sada je vaš red. Interesuje nas vaše viđenje bilo koje od tema kojima smo se bavili. Preporučena literatura je samo osnova, svako samostalno istraživanje željene teme ćemo veoma ceniti.

Ukoliko vas je neka tema posebno zainteresovala, očekujemo vaš esej! Najbolja tri eseja, po oceni stručne komisije, biće nagrađena sa po 100 evra i objavljena na našem sajtu.

Propozicije za esej:

 • Esej treba da bude do 5 strana, 1800 karaktera po strani, pisan fontom Times New Roman veličine 12 i prored 1.5.

 • Rok za slanje eseja je 1. septembar 2019. Eseje slati na mejl: smirković@caas.rs 

Spisak tema za konkurs:

 1. Ponovno buđenje nacionalnih država ili njihov poslednji trzaj (Evropa od 2016. do danas)?
 2. Putna zavisnost i neuspeh srpske transformacije 2000. – 2012.
 3. Interesne grupe i njihova moć
 4. Autoritarni populizam: izazov evropskim vrednostima ili bauk?
 5. Ekonomski podvig ili ekonomski sunovrat SFRJ?
 6. Kapitalizam – “bolesnik koji umire” već dva ipo veka?
 7. Može li se pravda jednako raspoređivati
 8. Šta je direktna demokratija i da li predstavlja pretnju po principe slobode i odgovornosti?

Izvor: Najstudent 

Pročitajte više

Propozicije za učesnike:

 • Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.
 • Kandidat šalje rad na konkurs poštom – običnom pošiljkom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese)
 • Rad treba da bude u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.
 • Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.
 • Rad može biti prethodno
 • Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati konkursom.
 • Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat…)
 • Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.
 • Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2019. koja se može preuzeti OVDE ili sa www.salonstripaskc.rs ili dobiti u SKC-u prilikom predavanja radova na konkurs.
 • Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
 • Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspelijih radova.

(radovi koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu, političku, ličnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; izražavaju mržnju, vređanje, psovanjem ili na drugi način, omalovažavaju ličnosti, organizacije, stvari i pojmove;  imaju za cilj propagandu delatnosti i ideologija pravnih lica, organizacija, udruženja, pokreta, terorističkih i ekstremističkih organizacija; kao i radovi pornografske sadržine, neće se uzimati u razmatranje)

ROK ZA SLANJE RADOVA: DO 15. AVGUSTA 2019.

 Nagrade:

 • GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 evra)
 • Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika
 • Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika
 • Nagrada za najbolji scenario (ideju)
 • Nagrada za najbolji crtež
 • Specijalna nagrada žirija za inovaciju

Takmičari do 15 godina starosti:

 • MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)
 • Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju
 • Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz
 • Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora

Nagrade prijatelja Salona

Adresa za slanje radova:  

SKC, Srećna Galerija

SALON STRIPA

Kralja Milana 48

11000 Beograd, Srbija

Pročitajte više