Kompanija VELUX poziva studente arhitekture i njihove profesore da se do 01. aprila 2020. godine prijave na internacionalnu IVA nagradu, koja se održava po deveti put.

IVA je jedinstvena nagrada koja nagrađuje najbolje projekte na temu ’’Light of tomorrow’’ iz pet globalnih regiona: Zapadna Evropa, Istočna Evropa i Srednji Istok, Sjedinjene Američke Države, Azija i Okeanija i Afrika.

Posle registracije, studenti i njihovi profesori mogu poslati svoj rad do 15. juna, gde će žiri početi sa ocenivanjem pristiglih projekata. Do kraja juna, žiri će odabrati po dva pobednika iz svakog regiona. Pobednici će biti pozvani da predstave svoje projekte na Svetskom festivalu arhitekture u novembru 2020. godine, a žiri će odabrati jednog pobednika iz svake od kategorija nagrade.  Takođe, žiri će uručiti nagrade i učesnicima koji predstave inovativnu upotrebu VELUX proizvoda. Svečanost i dodela nagrada planirana je za decembar 2020. godine.

Studenti i profesori su pozvani  da kroz svoje projekte razmotre relevantan značaj dnevne svetlosti, kao izvora prirodnog osvetljenja i energije. Zainteresovani se mogu prijaviti u dve kategorije: dnevno svetlo u zgradama, kao i istraživanja dnevne svetlosti.

Ovo je odlična prilika da studenti, zajedno sa svojim profesorima, rade na projektima gde timski ili individualno mogu dublje istražiti i analizirati značaj dnevne svetlosti u stambenim prostorima i njen uticaj na zdravlje čoveka.

U 2018. IVA je brojila preko 4500 učesnika iz celog sveta. Za pobednike 2020. pripremljene su vredne novčane nagrade, a sve detalje možete pogledati na zvaničnom sajtu.

Srećno!

 

Izvor: Portal Mladi 

Pročitajte više

Studentska organizacija Srpski politički forum poziva sve zainteresovane studente da pošalju svoje radove za drugi broj stručnog časopisa studenata društveno-humanističkih nauka i umetnosti „Politeuma“.

U ovom časopisu se objavljuju studentski autorski radovi iz svih disciplina društveno-humanističkih nauka i iz teorije umetnosti, što znači da svoje radove mogu poslati studenti osnovnih i master studija iz Republike Srbije i regiona koji se ubrajaju u navedene kategorije.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2019. godine. Autor će odmah nakon slanja rada biti obavešten o njegovom prispeću i (ne)ispunjavanju uslova konkursa.

Radove slati na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com, u Vord dokumentu.

Da bi rad bio primljen i poslat recenzentima na razmatranje, mora da ispuni sledeće kriterijume:

 • Treba da sadrži do 6000 reči.
 • Treba da bude dostavljen na ćiriličkom pismu, zato što se časopis objavljuje na tom pismu.
 • Treba koristiti slova vrste Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5. Naslove i podnaslove pisati bez numeracije, veličine slova 12. Naslov i podnaslovi treba da budu navedeni u Bold varijanti, a izdvojene imenovane celine u okviru jednog podnaslova (podnaslovi podnaslova) treba da budu u Bold i Italic varijanti. Margine postaviti na 2,5 centimetara, na stranici formata A4.
 • Ispod naslova treba navesti ime i prezime autora, a u fusnoti čija oznaka stoji pored imena autora navesti naziv fakulteta, godinu studija, vrstu studija (osnovne akademske, master akademske i sl) i naziv studijskog programa (npr. međunarodne studije), kao i svoju elektronsku adresu.
 • U fusnoti čija oznaka stoji pored naslova, navesti dodatne informacije o tekstu (deo većeg naučnog projekta, predstavljen na stručnoj konferenciji i sl).
 • Sažetak (apstrakt) treba da sadrži do 150 reči. Ispod sažetka navesti od 5 do 10 ključnih reči.
 • Strana imena i prezimena u tekstu pisati na srpskoj transkripciji, a kod prvog navođenja stranog imena i prezimena u zagradama navesti ime i prezime na izvornom jeziku. Nazive stranih korporacija, sporazuma i dr. moguće je navoditi u izvornom obliku, ali korišćenjem kurzivnih slova (Italic) ili koristiti pravilo navođenja preporučeno za strana imena i prezimena.

Važno: Pridržavati se pravila akademske čestitosti i ne preuzimati tuđe rečenice bez jasnog isticanja njihovog autora i izdanja iz kog su preuzete! Navođenje izvora (referenci) u tekstu i literaturi raditi u skladu sa APA stilom (APA – American Psychological Association). Precizan način navođenja po APA stilu će biti objavljen u posebnom dokumentu pored teksta konkursa.

Svaki rad koji ispuni navedene kriterijume će biti poslat na nezavisnu recenziju i lekturu. Postoji mogućnost da recenzent prihvati objavljivanje rada samo uz izvesne izmene ili dopune koje predoči u svom izveštaju. U tom slučaju, rad će biti objavljen samo ako autor ispoštuje sve preporuke recenzenta (autora će o tome obavestiti Redakcija). Identitet recenzenata je nepoznat autorima, a identitet autora je nepoznat recenzentima; time se omogućava nepristrasnost u ocenjivanju.

Drugi broj časopis izlazi početkom zimskog semestra, odnosno početkom naredne akademske godine. Izdavanje časopisa je omogućila fondacija „Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić”.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Redakciji Srpskog političkog foruma na elektronsku adresu redakcija.spf@gmail.com.

 

Izvor: Najstudent

Pročitajte više

CAAS vas poziva da učestvujete u izazovnom novom konkursu! Naša YouTube Akademija Političke filozofije osvojila je vašu pažnju i zahvaljujemo se brojnim pozitivnim komentarima.

Uz pokroviteljstvo Fondacije Fridrih Nauman za Slobodu – Zapadni Balkan i u saradnji sa profesorima Univerziteta u Beogradu, bavili smo se uvodnim predavanjima o državi, institucijama, moći, demokratiji, tranziciji. Naš uvodni kurs političke filozofije sastoji se iz 8 lekcija, a svaku od ovih tema prati spisak literature koju su profesori pripremili za vas i koji možete da nađete u opisu svakog videa.

Sada je vaš red. Interesuje nas vaše viđenje bilo koje od tema kojima smo se bavili. Preporučena literatura je samo osnova, svako samostalno istraživanje željene teme ćemo veoma ceniti.

Ukoliko vas je neka tema posebno zainteresovala, očekujemo vaš esej! Najbolja tri eseja, po oceni stručne komisije, biće nagrađena sa po 100 evra i objavljena na našem sajtu.

Propozicije za esej:

 • Esej treba da bude do 5 strana, 1800 karaktera po strani, pisan fontom Times New Roman veličine 12 i prored 1.5.

 • Rok za slanje eseja je 1. septembar 2019. Eseje slati na mejl: smirković@caas.rs 

Spisak tema za konkurs:

 1. Ponovno buđenje nacionalnih država ili njihov poslednji trzaj (Evropa od 2016. do danas)?
 2. Putna zavisnost i neuspeh srpske transformacije 2000. – 2012.
 3. Interesne grupe i njihova moć
 4. Autoritarni populizam: izazov evropskim vrednostima ili bauk?
 5. Ekonomski podvig ili ekonomski sunovrat SFRJ?
 6. Kapitalizam – “bolesnik koji umire” već dva ipo veka?
 7. Može li se pravda jednako raspoređivati
 8. Šta je direktna demokratija i da li predstavlja pretnju po principe slobode i odgovornosti?

Izvor: Najstudent 

Pročitajte više

U okviru IF4TM projekta, kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu a finansira Evropska Unija u okviru Erazmus plus programa, pokrenuto je Takmičenje za najbolju studentsku ideju.

Takmičenje se sprovodi u partnerstvu sa još 17 partnera iz 6 zemalja i realizuje se kroz sedam lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu i kroz organizaciju finalnog takmičenja.

Organizatori takmičenja su visokoškolske ustanove, članice projekta, i to: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan Beograd i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. Suorganizatori Takmičenja su tri biznis inkubatora iz Kragujevca, Beograda i Novog Sada.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta Metropolitan Beograd i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu. Jedan član tima može biti i srednjoškolac.

Svoje ideje i timove (2 do 4 člana), studenti fakulteta Univerziteta u Beogradu prijavljuju od 15. januara do 28. februara 2019. slanjem popunjenog prijavnog formulara na imejl adresu cis@ekof.bg.ac.rs . Dodatne informacije možete naći na sajtu projekta www.if4tm.kg.ac.rs.

Ideje i timovi koji budu prošli prvu fazu selekcije će imati priliku da kroz set preduzetničkih obuka i mentorsku podršku detaljno razrade svoje ideje, razviju poslovne modele primenom CANVAS metode i pripreme ih za lokalne prezentacije pred žirijem koje će se održati tokom letnjeg semestra ove godine.

Dva prvoplasirana tima sa svakog lokalnog takmičenja učestvovaće na nacionalnom finalnom takmičenju.

Organizatori su za pobednički tim nacionalnog takmičenja pripremili veoma vredne nagrade – od posete partnerskim institucijama u Evropi, do podrške studentima u Kreativnom centru, besplatnog zakupa poslovnog prostora u biznis inkubatorima, besplatnih konsultacija u razvoju poslovnog modela ili pomoći u promociji ideje potencijalnim finansijerima.

Popunjen prijavni formular (koji možete naći i na sajtu projekta IF4TM) pošaljite administratoru Takmičenja na imejl adresu: cis@ekof.bg.ac.rs.

Više informacija možete videti ovde.

Prijava od 15. januara do 28. februara 2019. godine.

Pročitajte više

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa EQUILIBRIO – Obrazovnim sistemom organizuje i tokom jeseni 2018. Program stipendiranja studenata.

Program stipendiranja studenata – jesen 2018. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

Pravo na konkurisanje imaju svi studenti bez obzira da li su koristili ovaj vid stipendije u prethodnim Programima stipendiranja studenata.

Program počinje polovinom novembra 2018. i traje 3 meseca. Nastava se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Pohađanje PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.

Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika i da polaže završne ispite. Prisustvo na minimum 70% nastave, kao i položeni završni ispiti, uslovi su za izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

Detaljnije informacije su ovde.

Pročitajte više

U susret konkursnom roku za 2019. godinu, Fondacija Tempus organizuje Erazmus+ nedelju, tokom koje je, između ostalog, predviđeno održavanje Erazmus+ informativnih dana u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.


Erazmus+ nedelja
 će trajati u periodu od 29. oktobra do 2. novembra, a tom prilikom će biti organizovane sledeće aktivnosti:

 • 29.10.2018. Vebinar za studente i mlade: Kako do Erazmus+ mobilnosti?  – 17 časova.

Vebinar je namenjen studentima, ali i svim mladima (do 30 godina) koji žele da saznaju najvažnije informacije o mogućnostima za mobilnost kroz Erazmus+ program, poput studentskih razmena, celokupnih master studija, volontiranja mladih i omladinskih razmena. Više informacija i registracioni formular možete naći ovde.

 

 • 29.10.2018. Vebinar „EPALE i Erazmus+ projekti za obrazovanje odraslih“ – 16:00 časova.

Vebinar je namenjen pojedincima i organizacijama aktivnim u oblasti obrazovanja odraslih koji žele da saznaju više o EPALE mreži i mogućnostima koje ona pruža za nalaženje partnera za Erazmus+ projekte, kao i širenju rezultata učenja.

Vebinaru možete pristupiti preko ovog linka.

 • 30.10.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Hotel „Metropol“, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd, 10-17 časova

Učesnicima će biti predstavljene nove mogućnosti u okviru Erazmus+ poziva za konkursni rok za 2019. godinu. Jedna od učesnica Nacionalnog info dana biće i predstavnica austrijske Erazmus+ Nacionalne agencije, gospođa Martina Fridrih, koja će prisutnima predstaviti mogućnosti u okviru Erazmus Mundus zajedničkih master programa, uključujući i primere dobre prakse, te savete za predstavnike visokoškolskih ustanova koji su zainteresovani za učešće u ovoj vrsti projekata.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 • 31.10.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Rektorat Univerziteta u Novom Sadu (ulica Dr Zorana Đinđića 1) i Filozofski fakultet (ulica Dr Zorana Đinđića 2), 11-18 časova

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 • 31. 10. 2018. Praktična sesija „Registracija PIC broja„– 12 časova, Informativni Centar Fondacije Tempus, Terazije 39

Predstavnici organizacija i institucija koje planiraju da po prvi put učestvuju u Erazmus+ projektima na sesiji će, uz podršku i vođenje, moći da registruju PIC broj – jedinstveni identifikacioni kod potreban za učešće u programu Erazmus+. Za učešće nije neophodna prijava, već je potrebno pripremiti osnovne podatke o organizaciji (kontakt podaci, matični broj, PIB, kontakt osoba) i poneti sa sobom laptop ili tablet.

 

 • 01.11.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Kragujevac, Hotel „Kragujevac“, Kralja Petra I, br. 18, 11-18 časova.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda 

 • 01.11.2018. Vebinar „Mogućnosti za nastavnike i škole u okviru eTwinning platforme“ – 16:00 časova.

Cilj vebinara je da informiše sve zainteresovane o mogućnostima koje eTwinning platforma nudi zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Srbiji, alatima koji su dostupni za uspostavljanje saradnje, razmenu iskustava i profesionalno usavršavanje. Pored ovoga, biće predstavljene bitne stavke o kojima treba voditi računa prilikom planiranja i sprovođenja eTwinning projekta.

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

 

 • 02.11.2018. Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Hotel „Tami Residence“, Durmitorska prilaz br.1, Niš, 10-17 časova

Formular za registraciju možete pronaći ovde.

Preliminarna agenda

 • 02.11.2018. Prezentacija: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika – 17 časova, Informativni centar Fondacije Tempus, Terazije 39

Događaj je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim i ustanovama za obrazovanje odraslih, koji, nezavisno od Erazmus+ projekata, žele da se usavršavaju i povezuju sa kolegama u Evropi putem Erazmus+ platforma i mreža: eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice. Više informacija i registracioni formular možete naći ovde.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odobravanja učešća, Fondacija Tempus će imatu u vidu princip ravnomerne regionalne zastupljenosti.

Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti na društvenim mrežama, kao i da posetite Informativni centar Fondacije Tempus (Terazije 39, Beograd) svakog radnog dana od 10 do 18 časova i raspitate se o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa.

 

Izvor: Najstudent

Pročitajte više

Pregurali ste osnovnu školu, i sad je vreme za srednju ili fakultet? Bojite se da to što imate hendikep nosi suviše problema  i razmišljate da je bolje da ostanete kod kuće? Nikako! Evo zašto je neizmerno važno da nastavite da se školujete

(Tekst se prevashodno odnosi na srednjoškolce i studente sa hendikepom koji na dalje školovanje odlaze u drugi grad, bez roditelja ili nekih drugih članova porodice. Ipak, ovde se mogu pronaći svi mladi sa hendikepom koji žele da napreduju u školovanju).

Odlazak u nepoznato? Samo napred!

Školovanje mlade osobe sa hendikepom može da bude veoma stresno i komplikovano. Sama zgrada škole/ fakluteta  često nije pristupačna, nemate obezbeđen prevoz, nemate personalnog asistenta. Ako sve to i postoji makar u nekom obliku, nemate pojma kako da to dobijete, i kako da se osamostalite. Toliko toga vam je otežano, novo i zastrašujuće da vam dođe da dignete ruke i odustanete, jer prosto ne znate kako dalje.

To je baš ono što nikako ne smete da uradite jer nastavak školovanja će vas učiniti zrelijim, sigurnijim, i otvorenijim za svet oko sebe.

Selidba u novi grad, potpuno nepoznati ljudi i gradivo? Upravo vam to treba. Pročitajte zašto.

Imaćete gomilu novih prijatelja

Neminovno ćete upoznati nove ljude, bilo da se školujete na daljinu/ vanredno (društvene mreže su tu) ili odlazite na časove u školu ili na fakultet. Ako možete da birate, uvek se odlučite za pohađanje redovne nastave, jer to znači da ćete stalno biti u središtu događanja, i neće vam promaći važne informacije. Bićete deo svih druženja između časova i predavanja, ispijaćete kafu na klupicama ispred škole ili u hodniku na faksu. Dogovaraćete zajednička učenja koja će se pretvarati u slušanje muzike i pričanje o smislu života, dakle u sve samo ne u ponavljanje gradiva.

Muke oko spremanja neke lekcije ili ispita samo će vas zbližiti i po završetku srednje škole ili studija, sigurno ćete imati bar jednog “pravog” prijatelja za ceo život.

Hendikep će vas verovatno ometati na milion načina (svaki hendikep je različit, znači različito kreativno će vam komplikovati život), ali ćete se uvek snalaziti. Uostalom, upravo zato imate prijatelje iz škole/ sa faksa – da zajedno prevazilazite prepreke koje hendikep ume da nosi. Oni će vas naučiti kako da budete samostalniji i otkrićete gomilu novih mesta i događaja zajedno. Vi ćete njih naučiti da se ne boje osoba sa hendikepom, i da čak i ako su imali predrasude, posle poznanstva sa vama zaborave na njih.

Bićete mnogo samostalniji

Dok su mladi sa hendikepom kod kuće, sa porodicom, često su prezaštićeni. U pokušaju da vam pomognu što više, ljudi koji vas vole rade sve umesto vas. Boje se da ne padnete, da se ne povredite, da se ne umorite suviše, da se ne opečete vrelom vodom. Neko drugi će sve to brže, lakše i bolje od vas, jer vam treba više vremena, a obično se čuje i ono “Ne možeš ti to, daj meni ja ću.”

Uvek neko drugi zaliva cveće, plaća račune, određuje koliko novca na šta ide, odlazi u nabavku namirnica, sprema ručak. Zato kad se odselite na studije ili u srenju školu u drugi grad, može da se desi da bukvalno ne znate da ispržite jaje, nemate pojma kako se i gde plaća račun ili kako da rasporedite ono malo novca što imate za mesec.

Ne brinite, sve ćete naučiti. Ama baš sve, i ono što ste mislili da nikad ne možete i ne umete, sve ćete znati da uradite. I ono što stvarno ne možete zbog prirode hendikepa – i to ćete da uradite. Što je najlepše od svega, nećete imati pojma kako ste uspeli. Samo ćete odjednom shvatiti da vi zapravo sve možete, samo možda malo sporije i drugačije.

Školovanjem gradite svoju nezavisnost

Stvari koje naučite tako odjednom “bačeni u svet” bez ikoga da vam pomogne biće primenljive na sve što će vam se kasnije u životu događati, ne samo na školovanje. Dok se školujete, vi ne samo da ućite i usavršavate se kada je o vašoj budućoj profesiji reč, već i unapred brinete o svojoj budućnosti i samostalnosti u finansijkom i svakom drugom smislu.

Ako nastavite školovanje imate veće šanse da se zaposlite, a samim tim i da budete finansijski nezavisni. To znači da ne čekate na pomoć države što se novca tiče, već sami sebi obezbeđujete sve što vam je potrebno. Divno zar ne? 🙂

Niko vam, naravno, ne može garantovati da ćete se odmah po završetku fakulteta ili srednje škole zaposliti i biti samostalni, ali ako ste uporni i motivisani, nešto će sigurno “iskoćiti”.

Obrazujte se formalno i neformalno

Bilo da ste već na fakultetu, ili još uvek u srednjoj školi, ili tek treba da upišete jedno ilii drugo, obavezno obratite paćnju i na neformalno obrazovanje. Ukoliko ste u mogućnosti pratite koji su oblici neformalnog obrazovanja dostupni u vašem okruženju. Pohađajte treninge, radionice, seminare, volontirajte koliko možete, pokrenite sopstveni blog ili vlog, čitajte na internetu o temama koje vas posebno zanimaju, učite i usavršavajte strane jezike, prijavljujte se za onlajn škole i kurseve.

Uvek učite novo, jer nije samo formalno obrazovanje važno, sve što naučite “sa strane” će vam sigurno nekada koristiti.

Nikako i nikada ne odustajte!

Bez obzira na sve strahove koje imate, na finansijske probleme, prirodu hendikepa, manjak podrške okoline, neizmerno je važno da NIKADA ne odustanete od želje da se dalje školujete.

Koliko god vam neverovatno izgledalo, naći ćete rećenje. Posećujte grupe na fejsbuku, prijavljujte se na forume, šaljite mejlove.

Budite uporni. nemojte se obeshrabriti. Kakva god bila zemlja u kojoj živimo, nemojte dozvoliti da vas obeshrabri. Gurajte dalje. Budite vredni.

Ne odustajte. Znanje jeste budućnost. 🙂

Lana Nikolić

Tekst je izvorno napisan za sajt Involved not Invalid koji više ne postoji, u okviru istoimenog projekta Inicijative mladih za ljudska prava.

Pročitajte više