Obuka „ Unapređenje kompetencija omladinskih radnika za razvoj usluga i sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja” predstavlja novu obuku Euroguidance centra koja se u celosti organizuje i sprovodi putem onlajn platforme za učenje (Moodle). Glavni cilj obuke je da polaznici prepoznaju i unaprede svoje kompetencije za sprovođenje usluga karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u skladu sa okvirom kompetencija definisanim u Pravilniku standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja (KViS).

Obuka je namenjena omladinskim radnicima i svim osobama aktivnim u organizacijama mladih i organizacijama za mlade koji žele da se upoznaju sa:

  • osnovnim pojmovima u oblasti KViS,
  • sistemom KViS koji je razvijen u Srbiji,
  • smernicama za razvijanje i unapređenje kvaliteta usluga i aktivnosti KViS, sa posebnim akcentom na načine za prepoznavanje potreba mladih na putu njihovog karijernog razvoja.
  • svojom ulogom i ulogom svoje organizacije u sprovođenju KViS aktivnosti.

Sadržaj obuke omogućava da se uvaže specifičnosti raznolikih aktivnosti, ciljeva i dostupnih resursa organizacija koje rade sa mladima.

Obuka se sastoji iz  četiri interaktivna vebinara u trajanju od 90 minuta i individualnih zadataka koje učesnici tokom trajanja obuke samostalno rade na platformi za učenje.  Vebinari se održavaju dnevno (ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak od 10 časova) i neophodno je prisustvo svakom vebinaru radi izdavanja potvrde o učešću na obuci.

Učešće na ovoj obuci je besplatno, a broj učesnika je ograničen na 30.

Obuka će se održavati periodično, a prva je planirana za period od 24. do 28. avgusta. Ukoliko ste zainteresovani za učešće, možete da se prijavite popunjavanjem prijavnog formulara do 18. avgusta u 12 časova.

Izvor: Youth.rs