Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) nudi priliku za stručno osposobljavanje i usavršavanje diplomcima društvenih nauka kroz intezivni program šestomesečnog stažiranja, koji počinje u septembru.

Prijavi se ako:

  • Ti je stalo da demokratija bude jednako važna kao bezbednost;
  • Želiš da prođeš obuke za istraživanja bezbednosne politike (security policy analysis) i za efektno predstavljanje nalaza;
  • Spreman/na si da učiš u praksi priređujući preglede literature i kraće istraživačke proizvode o bezbednosnim politikama Srbije, Zapadnog Balkana, EU, NATO i institucijama bezbednosti, ali i da pomogneš u organizaciji događaja i drugim neistraživačkim aktivnostima vodećeg nezavisnog istraživačkog centra (think tanka);
  • Spreman/na si da se šest meseci intezivno angažuješ na tekućim projektima i svakodnevnim aktivnostima vodećeg nezavisnog istraživačkog centra (think tanka);
  • Zainteresovan/na si za sticanje kontakata sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, novinarima, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka;
  • Samostalan/na si u obavljanju zadataka, ne stidiš se da pitaš kad ne znaš i smeš da pokažeš inicijativu kad imaš ideju ili te nešto interesuje.

Program stažiranja u BCBP postoji već 12 godina i kroz njega je do sada prošlo 23 generacije koje broje preko 200 mladih i ambicioznih ljudi iz Srbije i inostranstva. Alumnisti/kinje, od kojih je mnogima ovaj program bio uvod u karijeru, sada su angažovani/e u različitim organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama i državnim institucijama, a dvanaestoro je dobilo zaposlenje u BCBP.

Kako izgleda stažiranje u BCBP?

Stažisti/kinje učestvuju u seminarima koje tim BCBP organizuje, pišu tekstove u okviru istraživanja BCBP i preglede literature, pomažu istraživačima i istraživačicama u realizaciji tekućih projekata, pomažu pri organizaciji događaja i učestvuju u izradi sadržaja za sajt, društvene mreže i biltene koje BCBP uređuje. Od stažista se očekuje redovan dolazak u BCBP, minimum jednom nedeljno, uz završavanje preuzetih zadataka i van kancelarije BCBP kada za tim ima potrebe. Program traje šest meseci (od septembra 2019. do februara 2020. godine), sa mogućnošću produženja saradnje kroz angažovanje na projektima koje BCBP sprovodi. BCBP, nažalost, nema mogućnosti da stažistima obezbedi finansijsku naknadu za njihov angažman, niti da pokrije troškove smeštaja.

Ko može da se prijavi?

Postdiplomci, svršeni studenti ili studenti završne godine studija (maksimalno 2 ispita do završetka studija) na nekom od fakulteta društvenih nauka – Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka… Ako si završio/la neki drugi fakultet, a interesuju te ove teme i prijava bude kvalitetna, uzećemo je u obzir.

Potrebno je da poseduješ sposobnost analitičkog promišljanja, opštu kulturu, informisanost, upućenost u politička dešavanja, znanje engleskog jezika, kompjutersku pismenosti, spremnost za intenzivan angažman, kao i jaku motivaciju.

Kako da se prijaviš?

Prijava treba da sadrži:

  • Biografiju, ne dužu od 3 strane;
  • Motivaciono pismo, u kom ćeš navesti razloge zbog kojih konkurišeš za praksu u BCBP, zašto misliš da si dobar/a kandidat/kinja za program stažiranja i temu/oblast koja te posebno zanima u skladu sa oblastima rada BCBP;
  • Primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, eseji i slično), ne duži od 5 strana.

Ukoliko si zainteresovan/a, pošalji svoju prijavu do 1. septembra 2019. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom28 „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽIRANJE“. Više informacija o konkursu dostupno je na sajtu.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na test engleskog jezika u prvoj nedelji septembra 2019. godine.

 

Izvor: Portal Mladi