U novembru 2019. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 12. multidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2019 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje naučno-stručnih dostignuća studenata širom sveta. Skup će se održati u Banjoj Luci od 28. do 30. novembra 2019. godine. Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svet nauke i istraživanja. Na stručno-naučnu konferenciju mogu da se prijave studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi istraživači do 30 godina starosti. Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

Cilj StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primene u praksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja. Konferencija StES je prilika da se unapredi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmenjuju mišljenja i sklapaju nova prijateljstva.

 

Teme

 • Prirodne nauke – Slobodna tema
 • Društvene nauke – Slobodna tema
 • Humanističke nauke – Humanističke nauke i digitalno doba (organizator ostavlja mogućnost i za prijave van teme, ali uz napomenu da radovi koji se odnose na temu imaju prednost pri objavljivanju)
 • Inženjerstvo i tehnologija – Slobodna tema
 • Biotehničke-poljoprivredne nauke – Slobodna tema
 • Zdravstvene nauke – Slobodna tema

Zvanični jezici: Jezik srpskog naroda / Jezik bošnjačkog naroda / Jezik hrvatskog naroda / Engleski jezik

Prijava

Prijave/Slanje radova putem mejl adresa:

Prijava treba da sadrži:

 • Naziv rada
 • Ime i prezime autora i koautora
 • Naziv ustanove sa koje dolazi student (fakultet i univerzitet)
 • Ime, prezime, zvanje i titula mentora
 • Mejl adresa odgovornog autora
 • Tematsku oblast rada
 • Apstrakt (do 300 reči – prikačen word dokument)
 • Ključne reči (3–6 reči)
 • Navedeno dostaviti i na engleskom jeziku

Radovi će biti recenzirani. Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u zbornicima radova StES 2019 (6 zbornika, za svaku oblast po jedan). Zbornici radova biće objavljeni neposredno pre konferencije.

Dostavljanje/Prijava rada najkasnije do: 15.10.2019.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi:

 • Za domaće učesnike 40,00 KM (20 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji. Rana prijava 20,00 KM (10 EUR) do 1.9.2019.
 • Za strane učesnike 60,00 KM (30 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji. Rana prijava 40,00 KM (20 EUR) do 1.9.2019.

Kontakt

Organizator: Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Suorganizator: Univerzitet u Banjoj Luci

Pokrovitelji:

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Mesto i vreme održavanja: Univerzitet u Banjoj Luci, 28–30.11.2019.

Adresa: Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Pozivno pismo

Uputstvo za pisanje radova

 

Izvor: Najstudent