Iz mog ugla

Uslovi korišćenja

Aktivizam.rs je web sajt koji pruža podršku mladim ljudima da aktivno učestvuju u društvu, pružajući korisne informacije iz različitih oblasti društvenog života. Segment sajta Iz mog ugla je dizajniran sa namerom da podstakne mlade da dele svoje stavove, mišljenja i iskustva o različitim društvenim temama. Posebno želimo da ohrabrimo mlade sa invaliditetom/hendikepom da aktivno učestvuju u kreiranju i deljenju sadržaja na različite teme (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, kultura, zabava).

Popunjavanjem formulara ostavite kratak tekst na sajtu, objavite fotografiju sa događaja ili preporučite seminare, treninge i edukacije.

Ispunite obavezna polja.
Izaberite slike koje želite da otpremite.
Dodajte fotografiju

Objave