Kontakt

info@aktivizam.rs

Kontakt telefoni:

Forum mladih sa invaliditetom: 011 3220632

Udruženje studenata sa hendikepom: 011 3910106

Pišite nam