Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu

Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu

Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu (PREUZMITE)

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom (PREUZMITE)