U okviru Javnog poziva za podnošenje predloga projekta za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima, Konkurs: “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”, raspisan od strane Foruma mladih sa invaliditetom 23. oktobra 2019.godine, doneta je odluka o dodeli finansijskih sredstava.

Evaluaciona komisija, koju su činili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Udruženja studenata sa hendikepom, Udruženja za mlade Srbije, Secons – grupe za razvojnu inicijativu i Foruma mladih sa invaliditetom, od pristiglih 23 predloga projekata, odabrala je 5 koji će biti finansirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

 

Spisak odabranih projekata:

 


Naziv organizacije
Naziv projekta Broj bodova

(max 100)


Centar za kulturu i obrazovanje Sonta, Apatin

Glas mladih OSI u opštini Apatin
86

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Ivanjica
Informatička obuka i upotreba medija za društvenu integraciju osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednice 83,5
Udruženje “Na pola puta”, Pančevo ,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“ 81
Udruženje osoba sa invaliditetom „Dragana Rodić“ – Niš Medijski pismeni – građanski aktivni 80
Udruženje Okular Ćićevac AkTIvni  PROTIV PREPREKA 80